Rugpjūčio 09 d., antradienis | 22

Kokių įsipareigojimų reikia laikytis vykdant veiklą „Ražienų laukai per žiemą“

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2021-12-13

Žemdirbių gyvenimas vyksta nepertraukiamu būtinų ūkio darbų ciklu. Pavasario sėjos darbus jau vidurvasarį ir rudenį keičia derliaus nuėmimo rūpesčiai, o artėjant žiemai žemė ruošiama žiemojimui. Ūkininkai, kurie pasirinko vykdyti veiklą „Ražienų laukai per žiemą“, saugo dirvožemį nuo erozijos, gerina jo kokybę bei derlingumą. Pareiškėjai, šiais metais pateikę paraiškas ir siekiantys kompensacinių išmokų, įsipareigojimų turi laikytis 3 metus.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikla „Ražienų laukai per žiemą“ yra vienas iš ekstensyvaus ūkininkavimo būdų. Ekstensyviai ūkininkaudami žemdirbiai prisideda prie biologinės įvairovės, stabilios ir stiprios ekosistemos išsaugojimo. Kai žiemą dirvožemį dengia ražienos, ne tik gerėja jo struktūra ir derlingumas, bet ir ražienų plotai tampa svarbiu maisto šaltiniu žiemojantiems paukščiams, padeda peržiemoti pilkiesiems kiškiams, kurapkoms.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

2021 m. duomenimis pagal veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ pateiktos 2 843 paraiškos, deklaruotas plotas siekia 40 570 ha.

Pagrindiniai įsipareigojimai

Kompensacinė išmoka dalyvaujant veikloje „Ražienų laukai per žiemą“ mokama už šiuos pagrindinius įsipareigojimus:

  • nupjovus javus, laukai paliekami neaparti iki kitų metų kovo 1 d.;
  • įsipareigotame plote nenaudoti pesticidų ir herbicidų po derliaus nuėmimo;
  • ražienų netręšti, nekalkinti ir neskusti;
  • ražienų laukuose sužėlusių augalų nešienauti ir (arba) nesmulkinti.

Papildomi reikalavimai

Vykdant veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ taip pat būtina laikytis šių papildomų reikalavimų:

  • Veiklą vykdyti ne didesniame kaip 30 proc. ražienų laukams tinkamų augalų rūšių plote. Didžiausias neapartas ražienų plotas, už kurį skiriama parama, kai dalyvaujama veikloje, gali būti ne didesnis kaip 50 ha. Pareiškėjams, kurie tiesioginėms išmokoms deklaruoja iki 10 ha žemės ūkio naudmenų, ražienų plotas neribojamas.
  • Kasmet per žiemą ražienų plotas gali būti paliekamas vis kitoje vietoje, tačiau pagal veiklą įsipareigotas plotas kiekvienais metais neturi mažėti.
  • Pagal veiklą įsipareigotame plote po derliaus nuėmimo reikia sutvarkyti šiaudus, surišti juos į ryšulius (ritinius) ir išvežti iš lauko arba susmulkinti ir paskleisti juos dirvos paviršiuje.

Išmokos dalyvaujantiems vien tik veikloje „Ražienų laukai per žiemą“ mokamos už ne mažesnį kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotą bei už ne mažesnį kaip 1 ha lauko plotą.

Už tą patį plotą, už kurį mokama parama pagal veiklą „Ražienų laukai per žiemą“, negali būti mokama ir žalinimo išmoka.

Kompensacinės išmokos dydis

Ūkininkų, vykdančių įsipareigojimus pagal veiklą „Ražienų laukai per žiemą“, patiriamos papildomos išlaidos ir negautos pajamos kompensuojamos KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ paramos lėšomis. Laikoma, kad reikalavimų įgyvendinimas 15 proc. mažina plotų, paliktų ražienoms, derlingumą, kadangi deklaruotuose plotuose auginamos vasarinės grūdinės kultūros savo biologine prigimtimi yra mažiau derlingos, taip pat laukas ariamas pavasarį (išlieka rizika, jog pasėliai gali būti paveikti ligų ir piktžolių).

Kompensacinė išmoka už ražienų, paliktų per žiemą, vieną hektarą 99 Eur.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.