Gruodžio 07 d., ketvirtadienis | 23

Ką vertėtų žinoti prieš įsigyjant investicijas

2023-11-06

© Asociatyvi Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atkreipia paramos pagal investicines priemones siekiančių pareiškėjų dėmesį, jog įsigyjant investicijas, būtinas projektui įgyvendinti, privalu laikytis teisės aktuose nurodytų reikalavimų. Primename dažniausiai pasitaikančius atvejus, kuomet įsigyjant prekes ir paslaugas rizikuojama negauti projektui skirtos paramos.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Nevalia pirkti iš artimų giminaičių

NMA atkreipia dėmesį, jog su paramos administravimu susiję teisės aktai numato draudimą investicijas įsigyti iš susijusių (artimų) asmenų – artimų giminaičių, t. y. tėvų, vaikų, senelių, vaikaičių, brolių, seserų. Praktikoje pasitaikė atvejų, kai NMA nustatė, jog pareiškėjai, siekdami apeiti šį draudimą, dirbtinai, t. y. fiktyviai sudarė sandorius su trečiaisiais asmenimis ir investicijas įsigijo iš susijusių asmenų, tačiau per tarpininkus. Technika ar įranga tik formaliai buvo perparduota, pavyzdžiui, kaimynams, iš kurių praėjus trumpam laikui ji įsigyta kaip įgyvendinamo projekto investicija. Tokie sandoriai laikomi fiktyviais, o pareiškėjo nesąžiningi veiksmai fiksuojami kaip pažeidimas ir pritaikomos sankcijos (parama neskiriama).

Užaukštinus kainas – rizika likti be paramos

Pasitaiko atvejų, kai siekiant gauti kuo didesnę paramos sumą technika įsigyjama užaukštintomis kainomis, t. y. jos reali vertė yra žemesnė nei nurodoma pateiktuose dokumentuose. NMA atkreipia dėmesį, jog įsigyjant techniką ir įrangą visada tikrinama įsigyjamos investicijos vidutinė rinkos kaina, siekiant nustatyti, ar įsigyjamos technikos kaina nebuvo užaukštinta.

Primintina, jog Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) administravimo taisyklėse ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) administravimo taisyklėse yra nustatyta, kad, laikydamasis racionalaus lėšų panaudojimo principo, pareiškėjas turi imtis visų priemonių įsigyti investicijas kainomis, ne didesnėmis už atitinkamų prekių, paslaugų, darbų vidutines rinkos kainas“.

Technika ir įranga turi veikti ir būti naudojama

Primintina, jog iki projekto įgyvendinimo pabaigos paraiškoje (verslo plane) numatytos investicijos turi būti įsigytos ir naudojamos. Kaimo plėtros programų administravimo taisyklėse nurodoma, kad investicijos turi būti parengtos naudoti iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos ir vėliausiai su galutiniu mokėjimo prašymu turi būti pateikti įrangos ir (arba) technikos įrengimo ir (arba) sumontavimo darbų užbaigimo aktai ar kitus lygiaverčiai dokumentais, kuriuose patvirtinama, kad už paramos lėšas įsigyta įranga ir (arba) technika tinkamai sumontuota ir veikia.

Taigi, jeigu pareiškėjas planuoja investicijas įsigyti tik projekto įgyvendinimo pabaigoje (paskutinėmis dienomis), kyla rizika, kad šių investicijų nebus spėta pradėti naudoti, ir todėl nebus išpildytos tinkamumo gauti paramą sąlygos.

Būtina atsižvelgti į investicijų kilmės šalį

Įsigyjant investicijas būtina atkreipti dėmesį ir į tiek priemonių įgyvendinimo, tiek KPP bei SP administravimo taisyklėse nustatytą reikalavimą dėl įsigyjamų prekių kilmės šalies: „Prekės, kurių kilmės šalis ir (arba) kurios pagamintos Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, taip pat paslaugos bei darbai, atlikti šių šalių paslaugų ar darbų tiekėjų, yra netinkami finansuoti paramos lėšomis.“ Taigi, įsigijus projekto įgyvendinimui būtinas investicijas iš nurodytų šalių, jų įsigijimo išlaidos nebus kompensuojamos.

Svarbu jauniesiems ir smulkiesiems ūkininkams, įsigyjantiems seną techniką

Šalies jaunieji ir smulkieji ūkininkai, šiemet teikę paraiškas pagal KPP veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ ir SP intervencinės priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinimo taisykles, žino, kad jų nevaržo įsipareigojimas įsigyti tik naujas ir nenaudotas investicijas, būtinas projektui įgyvendinti.

Taisyklėse nėra reikalavimo dėl naujų ir nenaudotų investicijų įsigijimo, taip pat nėra apibrėžta, kokio senumo investicijos (pvz., žemės ūkio technika ir įranga) negali būti finansuojamos, todėl pasitaiko atvejų, kad prašoma finansuoti 1991 m. ir ankstesniais metais pagamintą techniką bei įrangą.

Atsižvelgiant į išdėstytą reikalavimą dėl įsigyjamų investicijų kilmės šalies ir tai, kad Rusijos Federacija pagal tarptautinę teisę yra SSRS teisių ir įsipareigojimų tęsėja, investicijų, kurių kilmės šalis – SSRS, įsigijimas pagal minėtas paramos priemones taip pat negali būti kompensuojamas. Ši nuostata galioja neatsižvelgiant į tai, kurioje SSRS respublikoje investicija pagaminta.

Primintina, kad įsigyjant investicijas, už kurias prašoma paramos, būtina laikytis ir kitų reikalavimų, nustatytų priemonių įgyvendinimo taisyklėse bei kaimo plėtros programų administravimo taisyklėse. Taip pat patartina įsivertinti, ar investicijų naudojimas bus pakankamai pagrįstas, pavyzdžiui, įvertinti jų naudojimo dažnį (perkant itin galingą įrenginį svarbu pateikti skaičiavimus ir paaiškinimus bei informaciją apie (reikalingą) esamą arba būsimą reikalingą infrastruktūrą). Svarbu atkreipti dėmesį ir planuojamų įsigyti investicijų koreliaciją su ūkio dydžiu bei jo potencialu (perkamas itin galingas įrenginys, kuris bus naudojamas vos keletą dienų per metus, perkamas pernelyg galingas traktorius ir t. t.). Tai projekto vykdytojui padės suprasti, ar tokia investicija yra būtina konkrečiam projektui įgyvendinti ir galės būti kompensuojama.

NMA informacija