Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Degalų norma už trumpos rotacijos želdinių ir grybų auginimą

2023-05-17

©Asociatyvi Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Vyriausybė patikslino lengvatiniu akcizo tarifu apmokestinamas gazolių, naudojamų žemės ūkio produktams gaminti, įsigijimo normas už trumpos rotacijos želdinių ir grybų auginimo veiklą.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Už trumpos rotacijos želdinių auginimą degalų norma sieks 40 l/ha. Šiuo metu nustatyta 102 l/ha gazolių norma už trumpos rotacijos želdinių auginimo veiklą yra per didelė, kadangi ūkinė veikla, kuriai reikia degalų, vykdoma tik pirmaisiais ir paskutiniaisiais šių kultūrų auginimo metais, o gazolių norma skiriama kasmet.

Taip pat patikslinta, kaip bus apskaičiuojama gazolio norma už deklaruotą grybų plotą. Gazolis skiriamas tik už grybus (jų auginimą arba substrato gaminimą), auginamus stacionariuose (nuolatiniuose, ilgalaikiuose) pastatuose.Grybai nėra remiami tiesioginėmis išmokomis, todėl netikrinama, ar pateikiami pasėlių ir žemės ūkio naudmenų deklaracijos duomenys yra teisingi. Pastebėta, kad dalis pareiškėjų siekia pasinaudoti grybų deklaravimu kaip galimybe gauti didesnę dyzelino normą bei padidinti ekonominio valdos dydžio (EVD) ir valdos ekonominio dydžio (VED) rodiklius.

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo paramos lėšomis, nuo 2024 m. liepos 1 d. nebebus galima grybų plotų deklaruoti remiantis paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos forma – Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriuje nebelieka grybų kodų.

ŽŪM informacija