Balandžio 14 d., sekmadienis | 24

Apie GAAB reikalavimus. Kas žinotina?

2023-02-28

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Patvirtintas Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų (GAAB) aprašas, kuris bus taikomas pareiškėjams, teikiantiems paramos paraiškas 2023 m. ir vėlesniais metais paraiškų teikimo laikotarpiu.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

GAAB standartai nustato minimalius reikalavimus, užtikrinančius, kad būtų išlaikoma visos žemės ūkio paskirties žemės, įskaitant žemę, kuri nebenaudojama gamybos tikslais, gera agrarinė ir aplinkos būklė.

GAAB reikalavimai privalomi visiems ūkininkams ir už jų nesilaikymą bus mažinamos tiesioginės išmokos. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad kiekvienas ūkis individualus, tad kiekvienam jų taikomi skirtingi GAAB reikalavimai.

Ministro patvirtintame apraše nustatyti devyni žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimai, numatantys veiksmus, skirtus:

- klimato kaitos švelninimui ir prisitaikymui prie jos

1 GAAB standartas „Daugiamečių ganyklų arba pievų išlaikymas“

2 GAAB standartas „Šlapynių ir durpynų apsauga“

3 GAAB standartas „Draudimas deginti ariamąsias ražienas, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina dėl augalų sveikatos priežasčių

-vandens apsaugai

4 GAAB standartas „Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas“

- dirvožemio apsaugai ir būklės gerinimui

5 GAAB standartas „Žemės dirbimo valdymas siekiant sumažinti dirvožemio degradacijos riziką ir eroziją, be kita ko, atsižvelgiant į šlaito nuolydį“

6 GAAB standartas „Minimali dirvožemio danga siekiant išvengti, kad dirvožemis bus tuščias pažeidžiamiausiais laikotarpiais“

7 GAAB standartas „Sėjomaina ariamojoje žemėje, išskyrus vandenyje auginamus pasėlius"

- biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugai bei kokybės gerinimui

8 GAAB standartas „Mažiausia ariamos žemės, skirtos negamybiniams plotams arba objektams, dalis, o visame žemės ūkio paskirties žemės plote – kraštovaizdžio elementų išlaikymas ir draudimas pjauti gyvatvores ir medžius paukščių veisimosi ir jauniklių auginimo sezonu“

9 GAAB standartas „Draudimas keisti „Natura 2000“ teritorijose esančių daugiamečių žolynų, kurie nustatyti kaip aplinkos požiūriu pažeidžiami daugiamečiai žolynai, paskirtį arba juos arti“.

Žemės ūkio ministro patvirtintą Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašą galima rasti čia.

ŽŪM informacija