Gegužės 27 d., pirmadienis | 24

Aktualūs įsipareigojimai deklaruojantiems tarpinius pasėlius

2023-09-14

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena aktualius įsipareigojimus ūkininkams, dalyvaujantiems kompleksinės ekologinės sistemos veikloje „Tarpiniai pasėliai“.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą pagal kompleksinės ekologinės sistemos veiklą „Tarpiniai pasėliai“ ir pasirinkę deklaruoti įsėlį, jį įsėję iki liepos 1 d. į pagrindinius žemės ūkio augalus ir po derliaus nuėmimo nepertraukiamai turi išlaikyti dar bent 8 savaites. Įsėlis turi būti matomas lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo iki spalio 1 d.

Įsėlį galima išlaikyti trumpiau nei nurodyta, jei jis nepertraukiamai išlaikomas dirvoje po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo bent 8 savaites, o pareiškėjas po derliaus nuėmimo ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu [email protected] ar per „NMA agro“ programėlę informuoja NMA, nurodydamas valdos numerį, kontrolinio žemės sklypo (KŽS) ir lauko numerius, tikslią derliaus nuėmimo datą, nuo kurios bus skaičiuojamas įsėlio išlaikymo dirvoje terminas.

Pasirinkę deklaruoti posėlį ir jį pasėję po pagrindinių žemės ūkio augalų derliaus nuėmimo iki rugpjūčio 15 d., turi nepertraukiamai išlaikyti posėlį bent 8 savaites. Posėlis turi būti matomas lauke iki spalio 10 d.

Posėlį galima išlaikyti trumpiau nei nurodyta, jei jis nepertraukiamai išlaikomas bent 8 savaites, o pareiškėjas, pasėjęs posėlį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu [email protected] ar per „NMA agro“ programėlę informuoja NMA apie sėją, nurodydamas valdos numerį, KŽS ir lauko numerius, tikslią sėjos datą, nuo kurios bus skaičiuojamas posėlio išlaikymo dirvoje terminas.

Ūkininkai, kurie nedalyvauja kompleksinės ekologinės sistemos veikloje „Tapiniai pasėliai“ ir siekia atitikti Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 7 reikalavimą, informaciją apie posėlio išlaikymo terminą gali rasti čia.

Pareiškėjai, pasirinkę deklaruoti tarpinius pasėlius per žiemą, juos pasėti turi iki rugsėjo 1 d. ir išlaikyti iki kitų metų kovo 1 d., pluoštinės kanapės gali būti sėjamos tik po birželio 30 d. Pranešti per „NMA agro“ programėlę apie tarpinių pasėlių per žiemą pasėjimą nereikia.

Ūkininkams, siekiantiems gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, po pagrindinio derliaus nuėmimo tarpinius pasėlius rekomenduojama pasėti per savaitę, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d., o juos išlaikyti ant dirvos paviršiaus reikia iki kovo 1 d.

NMA informacija