Liepos 24 d., trečiadienis | 24

Valstybė išperka didžiausią ekologinę vertę turinčius miško sklypus

2024-01-03

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Metų pradžioje skaičiuojame praėjusiais metais pasiektus rezultatus... Tikrai džiugu pranešti, kad 2023 metais Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos esamose „Natura 2000“ teritorijose iš privačių savininkų išpirko 16 žemės sklypų, kurių bendras plotas 207,52 hektarų.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Lietuvoje siekiama gerinti biologinės įvairovės, ekosistemų kokybę, palaikyti ir atkurti gerą mūsų krašto ir Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių bei rūšių apsaugos būklę. Tai numato Europos Komisijos pristatyta ES biologinės įvairovės strategija iki 2030 metų, skirta kovoti su pagrindiniais biologinės įvairovės nykimo veiksniais - ją saugant ir atkuriant.

Išperkant vertingus gamtiniu požiūriu plotus, buvo atrenkami tik didžiausią ekologinę vertę ir svarbą buveinių bei rūšių apsaugai turintys miško sklypai. Prioritetas buvo teikiamas žemės sklypams, kuriuose yra inventorizuotos Europos Bendrijos svarbos natūralios miško buveinės, kurių apsaugos būklė nepalanki ir žemės sklypams, kuriuose yra miškui būdingų saugomų rūšių buveinės.

Praėjusiais metais minėtų žemės sklypų išpirkta už 994 348,62 Eur.

Pasak Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Biologinės įvairovės skyriaus vyr. specialistės Brigitos Danilovaitės, išpirkdami vertingus gamtai žemės sklypus užtikriname geresnę esamų Europos Bendrijos svarbos miško buveinių bei saugomų rūšių buveinių apsaugą, taip pat suteikiame galimybę formuotis naujoms buveinėms, tose žemės sklypų dalyse, kuriose jų dar nėra.

Pažymėtina, kad valstybės išpirktuose gamtiniu požiūriu vertinguose žemės sklypuose aptinkamos ne tik saugomos Europos Bendrijos svarbos miškų, tačiau ir pelkių, pievų buveinės. Labai svarbu, kad turime galimybę išsaugoti bei tuo pačiu kompensuoti privačių žemės sklypų savininkams patiriamus nuostolius dėl ūkinės veiklos apribojimų saugomose teritorijose.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM įgyvendina 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 318 ( „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos patvirtinimo“) pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ veiklas.

Priemonės veiklomis siekiama išsaugoti privačiuose miškuose esančias gamtines vertybes bei pasiūlyti privačių sklypų savininkams patrauklius kompensavimo būdus – parduoti sklypą valstybės nuosavybėn ar sudaryti apsaugos sutartį dėl sklype esančių Europos Bendrijos svarbos natūralių miško buveinių ar saugomų rūšių buveinių apsaugos. Priemonės veiklos finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos informacija