Gegužės 22 d., trečiadienis | 24

Šiuolaikinė miškininkystė – vienas miške ne karys

Jau tapo tradicija kasmet organizuoti konkursą „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda“, kurio metu išrenkami geriausiai savo miško valdą prižiūrintys miško savininkai. Konkurso tikslas – skatinti privačių miškų savininkus savo miško valdose ūkininkauti pagal tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio tvarkymo bei naudojimo principus. Konkurse kasmet išrenkama po 3 pavyzdingiausiai savo valdose besitvarkančius miško savininkus dešimtyje Lietuvos apskričių ir 3 pavyzdingiausios miško valdos visos Lietuvos mastu, iš viso – 33 prizininkai. Taipogi, išdalijama dešimt prizų už skatintinas miškininkystės iniciatyvas. Renkant pavyzdingiausiai besitvarkančius miško savininkus, miško valdos vertinamos kompleksiškai: dėmesys skiriamas valdos riboms ir riboženkliams, pagrindiniams ir ugdomiesiems kirtimams, želdiniams ir žėliniams, taip pat sanitarinei miško būklei, infrastruktūriniams įrenginiams, savanoriškiems aplinkosaugos įsipareigojimams, šalutiniam ir nemedieniniam miško naudojimui. Papildomi balai dažniausiai rašomi už išskirtinius sprendimus ir rezultatus. Konkursą organizuoja Lietuvos miško savininkų asociacija, kurios partnerė yra Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT). Jos atstovai dalyvauja ir vertinimo komisijoje. Kadangi LŽŪKT miškininkystės specialistai rengia ES paramos projektus, visi konkurso dalyviai galės konsultuotis apie ES paramos gavimo galimybes jų valdose ir preliminariai tartis dėl projektų parengimo. Paramos priemonės numatomos 2014–2020 m.: žemės ūkio paskirties sklypų apželdinimas mišku; ugdomieji ir rekonstrukciniai kirtimai; miško infrastruktūros gerinimas; viešo naudojimo rekreaciniai įrenginiai; miško technikos įsigijimas.

www.lzukt.lt ir www.agroakademija.lt