Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Siūlomi leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos pakeitimai

2022-10-24

© Agroakademija.lt nuotr.
Parengtas Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo projektas, kuris leis sumažinti administracinę naštą ir atsisakyti perteklinių veiklos apribojimų. Siūloma išlaikyti padidintą dėmesį miško kirtimams „Natura 2000“ teritorijose ir teritorijose, kuriose yra nekilnojamųjų kultūros vertybių, o pranešimų apie ketinimą kirsti į jas nepatenkantį mišką procedūras supaprastinti, informuoja Aplinkos ministerija.

Numatoma, kad pranešimo apie ketinimą kirsti mišką derinimas su Valstybine miškų tarnyba būtų privalomas tik retinimo, einamiesiems ir atrankiniams sanitariniams kirtimams (išskyrus sausuolių ir vėjavartų kirtimus) ir tik tais atvejais, kai kirtimai planuojami „Natura 2000“ teritorijoje ar teritorijoje, kurioje yra nekilnojamoji kultūros vertybė.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pateikus pranešimą miško kirtimui, kuris neturi būti derinamas, teisė kirsti mišką būtų įgyjama nuo tokio pranešimo įregistravimo aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemoje ALIS.

Laikas nuo pranešimo pateikimo iki galimybės kirsti, kai kirtimas planuojamas ne „Natura 2000“ teritorijoje ir ne teritorijoje, kurioje yra nekilnojamoji kultūros vertybė, neturėtų viršyti 5 darbo dienų.

Siūloma, kad leidimas kirsti mišką būtų neprivalomas invazinių medžių ir krūmų rūšių, nurodytų Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąraše kirtimui neplynaisiais miško kirtimais.

Taip pat planuojama, kad bendraturčio sutikimo kirsti mišką nereikės, kai bendraturčiai tarpusavio susitarimu nustatė ir notariškai pasitvirtino tvarką, pagal kurią bus naudojamasi konkrečiomis atskiromis žemės sklypo dalimis.

Leidimui kirsti mišką gauti, pranešimui apie ketinimą kirsti mišką registruoti reikalingus duomenis ir dokumentus į aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemą ALIS galės įkelti ne vien pats miško savininkas, bet ir Valstybinės miškų tarnybos registruotas miškotvarkos projektų autorius, miškininkas ar biržių rėžėjas.

Pranešimo apie ketinimą kirsti mišką galiojimo laikas būtų nustatomas ne iki einamųjų metų gruodžio 31 d. kaip iki šiol, bet 12 mėnesių nuo pranešimo registravimo (suderinimo) datos. Taip būtų išvengiama procedūrų kartojimo, kai kirtimas planuojamas ir vykdomas metų sandūroje.

Dar vienas pakeitimas – leidimų kirsti mišką ar pranešimų apie ketinimą kirsti mišką nebereikės tikslinti, jei įvykdžius miško kirtimus paaiškės, kad iškirstas likvidinės medienos tūris viršijo leidime ar pranešime nurodytą apytikrį likvidinį tūrį.

Privačių miškų savininkai paraiškas dėl leidimų kirsti mišką gavimo ir pranešimus apie ketinimą kirsti mišką galės teikti tik per aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemą ALIS.

Su Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo projektu galima susipažinti čia. Pastabų ir pasiūlymų laukiama iki lapkričio 9 d., Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Pagal Aplinkos ministerijos informaciją