Gegužės 27 d., pirmadienis | 24

Siūloma kirtimų norma, kad brandžių medynų nemažėtų

2023-08-08

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Vien brandžių medynų plotas valstybiniuose miškuose per praėjusį penkmetį padidėjo 14 tūkst. ha, kas rodo, jog kertama buvo gerokai mažiau nei priauga. Nemažėjantį brandžių miškų kiekį numatoma išlaikyti ir ateityje. Tai leis užtikrinti ir ateinančiam penkmečiui apskaičiuota ir siūloma pagrindinių miško kirtimų leistina apimtis – kirtimų norma.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Aplinkos ministerija pateikė derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos 2024–2028 metams patvirtinimo“ projektą. Metinę valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normą 2024–2028 metams apskaičiavo Valstybinė miškų tarnyba, remdamasi aktualiais valstybinės miškų apskaitos duomenimis. Per paskutiniuosius penkerius metus valstybinių miškų plotas šalyje padidėjo 34 tūkst. ha. Į šį skaičių patenka ir apie 20 tūkst. ha laisvos valstybinės žemės fonde esančių miškų, kurie šiais metais Vyriausybės nutarimu buvo perduoti Valstybinių miškų urėdijai kompleksinei miškų ūkio veiklai vykdyti.

Vien brandžių medynų plotas valstybiniuose miškuose per praėjusį penkmetį padidėjo 14 tūkst. ha, kas rodo, jog kertama buvo gerokai mažiau nei priauga. Nemažėjantį brandžių miškų kiekį numatoma išlaikyti ir ateityje. Tai leis užtikrinti ir ateinančiam penkmečiui apskaičiuota ir siūloma pagrindinių miško kirtimų leistina apimtis – kirtimų norma.

2024–2028 m. laikotarpiui Valstybinė miškų tarnyba apskaičiavo vidutinę metinę pagrindinių kirtimų normą – 12 166 hektarų pagal plynojo miško kirtimo ekvivalentą ir jame iškertamą iki 3 650 tūkst. kietmetrių likvidinės medienos tūrį. Tokiai siūlomai valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų metinei normai pritarė Miškotvarkos mokslinė-techninė taryba.

2019–2023 metams patvirtinta metinė valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų norma buvo 11 850 hektarų plotas, apskaičiuotas pagal plynojo miško kirtimo ekvivalentą ir jame buvo leidžiama iškirsti iki 3 620 tūkst. kietmetrių likvidinės medienos.

Metinė valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų norma 2024–2028 metams užtikrins tvarų ir subalansuotą medienos išteklių naudojimą valstybiniuose miškuose laikantis aplinkosaugos reikalavimų, kartu leis išlaikyti nemažėjančias brandžių miškų atsargas ateities reikmėms.

Kaip numatyta Miškų įstatyme, metinę valstybinių miškų pagrindinių kirtimų normą tvirtina Vyriausybė. Metinė norma, siekiant tolygaus ir planuoto miško naudojimo, tvirtinama penkerių metų laikotarpiui.

Aplinkos ministerijos informacija