Vasario 27 d., antradienis | 24

Sistemoje ALIS – naujas funkcionalumas, leidžiantis teisingai pasirinkti miško valdų adresus

2023-02-23

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Valstybinė miškų tarnyba informuoja, kad aplinkosaugos leidimų informacinėje sistemoje ALIS įdiegtas naujas funkcionalumas, leidžiantis nurodyti savo miško valdos adresą tiek pagal senąją (galiojusią iki 2022-12-31), tiek ir pagal naująją miško kvartalų bei girininkijų numeraciją.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Nuo š. m. sausio 1 dienos, pasikeitus girininkijų riboms bei miško kvartalų numeracijai, pasikeitė ir Lietuvos miškų adresynas (miškų priskyrimas girininkijoms ir kvartalų numeracija). Kai kuriems miškų ūkio subjektams šis pasikeitimas sukėlė tam tikrų nepatogumų gaunant leidimus/pranešimus kirsti mišką.

Valstybinė miškų tarnyba informuoja, kad ši problema išspręsta į Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą ALIS įdiegus naują funkcionalumą. Nuo šiol, teikiant paraišką leidimui/pranešimui gauti, pakanka pažymėti, ar norite ją teikti pagal adresą, taikytą iki 2022-12-31. Jei šio laukelio nepažymėsite, sistema užkraus naujus adresyno duomenis.

Taip pat Valstybinė miškų tarnyba informuoja, kad ir senos, ir naujos, galiojusios iki 2022-12-31 urėdijų bei girininkijų ribos bei nauji ir seni kvartalų numeriai skelbiami ir internetinėje žemėlapių naršyklėje „Geoportal.lt“. Informacijos tęstinumui užtikrinti, iki 2023 m. sausio 1 d. galiojusios girininkijų ribos ir senoji miško kvartalų numeracija papildomai publikuojama ir Valstybinės miškų tarnybos internetinėse prieigose M-GIS bei VMT-GIS.

Atkreipiame dėmesį, kad leidimų kirsti mišką išdavimas, vidinės miškotvarkos projektų derinimas ir tvirtinimas, kadastro duomenų keitimas bei kitos Valstybinės miškų tarnybos paslaugos teikiamos tiek pagal senąją, tiek ir pagal naująją numeraciją.

Pagal Valstybinės miškų tarnybos informaciją