Gegužės 22 d., trečiadienis | 24

Privataus miško tvarkymo aktualijos (II dalis)

Keičiantis privačių miškų ūkiui Lietuvoje, tobulinami ir šią sritį reglamentuojantys teisės aktai. Nuo šių metų liepos 1 dienos įsigaliojo Miškų įstatymo pataisos, tiesiogiai liečiančios privačių miškų savininkų veiklą. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas privačių miškų savininkams tvarkytis savo miškuose, supaprastinant su kirtimais privačiuose miškuose susijusias administracines procedūras, taip pat užtikrinant miškų išsaugojimo ir darnaus miškų ūkio principų įgyvendinimą, šių metų sausį pakeisti Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai. Kuo greičiau miškai bus sutvarkyti, tuo mažiau grės masinio miško kenkėjų ir ligų išplitimo pavojus. Taip pat miško savininkai patirs mažiau nuostolių, nes nesutvarkytų vėjavartų ir vėjalaužų medienos kokybė prastėja ir maždaug po poros mėnesių ji tampa tinkama tik malkoms. Miškų savininkai ne tik gali atkurti, tvarkyti mišką, tačiau tam dar ir gauti paramą. Tad verta žinoti ir svarbiausius Europos Sąjungos paramos privačių miškų savininkams pasikeitimus.

Oper. Vaidas Čižauskas, red. Ramunė Sutkevičienė

© www.lzukt.lt ir www.agroakademija.lt