Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Privačių miškų savininkai pasirengę prisiimti daugiau atsakomybės

2022-10-17

© Agroakademija.lt nuotr.
Aplinkos ministerijos užsakymu atlikta privačių miškų savininkų apklausa atskleidė, kad dauguma jų sutiktų prisiimti daugiau atsakomybės už savo veiksmus miško valdoje. Be to, privačių miškų savininkai jaučiasi tikrais savo miško šeimininkais ir laikosi nuostatos, kad miškai turi būti prieinami visiems žmonėms.

Apklausa išgrynino ir aktualiausias problemas, su kuriomis privačių miškų savininkai susiduria jame ūkininkaudami – tai žinių apie ūkininkavimą ir galimybes gauti paramą trūkumas, per mažos valdos, ribojančios galimybes gauti ekonominę naudą iš ūkinės veiklos. Apie pusė apklaustųjų pažymėjo, kad reikėtų mažinti biurokratizmą ir suteikti daugiau laisvės tvarkyti nuosavą mišką.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pagal apklausos rezultatus, vis daugiau miškų savininkų miškininkauja savo valdose, 6 iš 10 yra aktyviai įsitraukę į ūkininkavimą miške. Jie organizuoja miško kirtimus, ugdymą ar atkūrimą. Dažniausiai miško žaliava panaudojama savo reikmėms, maždaug trečdalis ją parduoda.Iš kitų nuosavo miško panaudojimo būdų populiariausias yra grybų rinkimas ir poilsis miške.

Džiugina tarp miškų savininkų vyraujanti nuomonė, kad miškas turi būti visiems žmonėms prieinama gėrybė. Tokios mūsų regionui įprastos laisvo lankymosi miškuose tradicijos palaikymas patvirtina, kad ir toliau tikslinga išlaikyti laisvo lankymosi visų nuosavybės formų miškuose politiką.

Miškų savininkų nuomonė dėl miškų apmokestinimo modelio skiriasi: trečdalis siūlo palikti dabartinį, kitas trečdalis mano, kad mokestis turėtų būti taikomas tik valstybinių miškų valdytojams. Tai rodo, kad reikšminga dalis miškų savininkų mato ir supranta specifinio apmokestinimo naudą, taip pat, kad nėra bendro nusiteikimo jį panaikinti.

Vertindami valstybės institucijų, į kurias jiems teko kreiptis veiklą, miškų savininkai palankiausiai įvertino leidimų kirsti mišką išdavimo sistemą, prasčiausiai – konsultacijas miško tvarkymo klausimais. Net 45 proc. apklausos dalyvių pageidautų tikslinių mokymų apie ūkininkavimą miške, paramą ir norėtų, kad jie būtų nuotoliniai.

Kas trejus metus vykdoma privačių miškų savininkų apklausa padeda surinkti informaciją apie privačiuose miškuose vykdytą ūkinę veiklą, miškų savininkų žinių lygį, konsultavimo, mokymosi poreikius, socialinę ir ekonominę padėtį. Taip pat parodo, kokių miškų politikos pokyčių reikia.

Šios apklausos rezultatais Aplinkos ministerija remsis rengdama privačių miškų valstybinio reguliavimo pakeitimus, stiprindama konsultavimo sistemą, didindama informacijos sklaidą.

Pagal Aplinkos ministerijos informaciją