Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Parama miškams: keisis dalies projektų įgyvendinimo terminas

2023-08-02

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Investuosiantys į miškų puoselėjimą šiais metais dar galės teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ ir „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. Projektus įgyvendinti jie turėtų iki 2025 m. birželio 30 d.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Tai numatančius taisyklių pakeitimo projektus, šiuo metu pateiktus derinti su visuomene, Žemės ūkio ministerija parengė atsižvelgdama į tai, kad paramos lėšos turi būti išmokėtos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Projektus įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d. turėtų atkuriantys stichinės nelaimės pažeistą mišką, investuojantys į miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimą, formuojantys pamiškes, pertvarkantys nevietinių medžių rūšių medynus į vietinių medžių rūšių medynus ir vykdantys kitas remiamas veiklas, išskyrus jaunuolynų ugdymą.

Įvykdyti jaunuolynų ugdymo kirtimus ir pateikti mokėjimo prašymą privaloma per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo, bet ne vėliau kaip iki minėtos datos.

Kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ planuojamas rugsėjo 1 d. – lapkričio 3 d., o pagal „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ – rugsėjo 15 d. – lapkričio 15 d.

Taip pat nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 17 d. numatyta rinkti paraiškas pagal veiklos sritį „Miško veisimas“. Šių projektų įgyvendinimo trukmė nesikeičia, mišką galima įveisti per tris artimiausius miško želdinimo sezonus nuo paraiškos pateikimo dienos.

Derinti su visuomene pateiktas 2014–2020 metų KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ įgyvendinimo taisyklių pakeitimo projektas yra čia.

2014–2020 metų KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklių, pakeitimo projektas yra čia.

ŽŪM informacija