Gegužės 27 d., pirmadienis | 24

Padidinta vienkartinė išmoka jaunuolynų ugdymui

2023-06-27

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Žemės ūkio ministro įsakymu padidinta vienkartinė nustatyto dydžio kompensacinė išmoka už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą iki 365 Eur be pridėtinės vertės mokesčio.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Šis įkainis taikomas paramos gavėjams, dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srityje „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“.

Pažymėtina, kad kompensacinės išmokos dydis taikomas 2023 metais paraiškas pateikusiems pareiškėjams, kurie kreipėsi paramos jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymui. Taigi š. m. kovo 1 d. – gegužės 2 d. paraiškas jaunuolynų ugdymui pateikę ir patvirtinti paramos gavėjai gali gauti didesnes kompensacines išmokas.

NMA informacija