Birželio 25 d., antradienis | 24

„Natura 2000“: miškų savininkai jau gauna poveikio aplinkai reikšmingumo išvadas

2024-01-16

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Pirmieji miškų savininkai, planuojantys ūkinę veiklą „Natura 2000“ teritorijose, jau gauna poveikio aplinkai reikšmingumo išvadas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Reikalavimas jas pateikti pradėtas taikyti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2023 m. gruodžio 6 d. priėmus nutartį, kurioje pažymėta, kad miškotvarkos projektams, rengiamiems „Natura 2000“ teritorijose ar šių teritorijų artimoje aplinkoje, turi būti atliekama planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio reikšmingumo nustatymo procedūra.

Pirmieji miškų savininkai, gavę šias išvadas, jau kreipiasi į Valstybinę miškų tarnybą dėl leidimų kirsti mišką išdavimo. Iki šio nutarimo buvo reikalaujama poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymą atlikti planuojamai ūkinei veiklai, kuri nesusijusi su miško kirtimais, tokiai kaip statinių statyba, kelių bei infrastruktūros plėtra ir pan., tačiau po šio nutarimo, prieš suderinant vidinės miškotvarkos projektą ar išduodant leidimą kirsti mišką „Natura 2000“ teritorijose, privaloma gauti poveikio aplinkai reikšmingumo išvadą iš saugomų teritorijų direkcijų ar Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, priklausomai nuo prašymuose pateikiamos informacijos dėl planuojamos ūkinės veiklos detalumo.

Atkreipiame dėmesį, kad jei ūkinės veiklos iniciatorius prašo įvertinti dokumento, kuriuo numatoma vykdyti miškų ūkio veiklą ir kuris detalizuoja visas konkrečias ūkines priemones, nurodo konkrečias jų vykdymo vietas ir sąlygas, pildoma Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo 3 priedo bendroji ir A dalys, o reikalingi dokumentai pateikiami atitinkamai saugomos teritorijos direkcijai, kuriai priskirta atsakomybė už konkrečios „Natura 2000“ teritorijos apsaugą ir tvarkymą. Jei dokumentas, kuriuo numatoma vykdyti miškų ūkio veiklą, nedetalizuoja ūkinių priemonių, nenurodo konkrečių jų vykdymo vietų ir sąlygų (pvz., didelės aprėpties valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektas ar išimtinais atvejais labai didelio ploto privačių miško valdų vidinės miškotvarkos projektas), o pačios veiklos detalizavimas numatomas atlikti kitais dokumentais, tokiais atvejais turi būti kreipiamasi išvados į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio „Natura 2000“ tinklo teritorijoms reikšmingumo ir būtinybės atlikti Strateginio pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV).

Informaciją ar jūsų sklypas patenka į saugomą teritoriją galite rasti http://www.stvk.lt

Valstybinės miškų tarnybos informacija