Gegužės 22 d., trečiadienis | 24

Miško sodinimas

LŽŪKT informacija
2011-04-19

Miškas sodinamas ankstyvą pavasarį, kai išėjęs pašalas ir dirva dar drėgna, bet ne šlapia. Pagal Lietuvoje galiojančias taisykles, mišką reikia atsodinti per 3 metus po kirtimo, tačiau rekomenduojama atsodinti pirmaisiais metais, kol dar nesužėlusios žolės. Atsodinti miško hektarą kainuoja apie 3000 litų.

Visi

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Mišką galima sodinti ir rudenį: spygliuočius – susiformavus pumpurams ir sumedėjus stiebeliams, o lapuočius – tik pradėjus kristi lapams. Tačiau šį darbą rekomenduojama atlikti pavasarį, nes tuomet palankiausios ir geriausios sąlygos pasodintam miškui prigyti.

Geriausia dirvą paruošti iš rudens: sunaikinamos žolės, supurenama dirva – taip sodinukams sudaromos palankesnės aeracijos ir drėgmės sąlygos. Norint įveisti mišką prieš tai naudotuose sklypuose, žoles rekomenduojama nupurkšti herbicidais ir tik tada ruošti dirvą miškui sodinti. Dažniausia dirva ruošiama vagomis, sausose augavietėse sodinant sodinukus į vagos dugną, o šlapiuose – į išverstą viršvagį. Atstumai tarp vagų priklauso nuo atkuriamos medžių rūšies (gali būti 2–4 m pločio).

Svarbu pasirinkti tinkamą medžių rūšį

Labai svarbu pasirinkti tinkamą atkuriamą medžių rūšį, atitinkančią sodinamo ploto augavietę. Beržas – mažiausiai reiklus dirvožemiui, reikliausias yra ąžuolas. Sodinti patartina mišrius kelių rūšių želdinius, pavyzdžiui, spygliuočius su minkštųjų ar kietųjų lapuočių priemaiša. Taip suformuoti medynai paprastai būna tvaresni ir produktyvesni už grynuosius medynus.

Sodinukų tankumas ir išdėstymas priklauso nuo medžių rūšių biologinių savybių, augavietės sąlygų, želdinių tikslinės paskirties, sodmenų tipo, parametrų ir mišrinimo ypatumų. Derlingose augavietėse sodinama mažiau sodinukų, nes jie greičiau auga, jiems reikia daugiau erdvės. Nederlingose augavietėse sodinama daugiau, kadangi sodinukai sunkiai prigyja (žūva apie 10 proc.).

Kiek viename ha turi būti pasodinta, priklauso nuo sodinukų rūšies (dažniausiai 2000–7000 vnt./ha). Rekomenduojamas atstumas tarp eilių 2–4 m, eilėse tarp sodinukų vidutiniškai 1,1–1,3 m, didžiausias – 2 metrai.

Minimali sodinukų sodinimo norma viename hektare

387

Sodinti tik kokybiškus ir sertifikuotus sodmenis

Veisiant miškus, būtina sodinti miško daigynuose išaugintus sodmenis. O štai kuriant tvarius ir našius miškus, reikia sodinti selekcinius sodmenis. Šiam tikslui šalyje yra sukurta miškų sėklinė bazė: sėkliniai medynai, genetiniai draustiniai, sėklinės plantacijos.

Prieš perkant sodmenis, patartina pasidomėti jų kilmės sertifikatu: 1-os pakopos miškų sėklinės plantacijos (žinomas sėklinis šaltinis, sėklinis medynas), 2-os pakopos miškų sėklinės plantacijos (sėklos patikrintos pagal palikuonių savybes). Sodinukai gali būti išauginti iš hibridinių sėklų, patikrintų pagal bandomųjų želdinių augimo rezultatus.

Sodinukų amžius ir dydis

Sodinukų amžius ir dydis priklauso nuo medžių rūšies, augavietės sąlygų ir dirvos paruošimo būdo. Pušies sėjinukai sodinami 2 metų amžiaus, eglės ir ąžuolo sodinukai – 3–4 metų, visų kitų lapuočių sodinukai – 2 metų amžiaus. Maži sėjinukai sodinami į pleišto formos duobutes, smulkūs sodinukai (iki 20 cm) – į iškastas vienašlaites duobutes, o didesni nei 20 cm – į apvalias duobutes.

Sodinukų iškasimas, transportavimas ir laikymas

Iškasant sodinukus ar sėjinukus, reikia stengtis, kad išliktų kuo daugiau smulkių šaknelių, kurios iš dirvos absorbuoja maisto medžiagas. Iškastiems sodinukams patartina pakirsti šaknis, tuomet lengviau bus pasodinti ir greičiau prigis. Kad geriau prigytų ir neišdžiūtų, patartina iškasus šaknis apvelti molio tyre. Taip apdorotos jos ilgiau neišdžiūsta ir lengviau prigyja. Šaknų negalima pakirsti daugiau kaip 1/3 jų ilgio, o palaikius sausame ore bent 10 min. sodinukas gali sunkiau prigyti.

Iškasti sodmenys turi būti laikomi pavėsyje, vengiant tiesioginių saulės spindulių. Geriausia iškastus sodinukus laikyti popieriniuose, orui nelaidžiuose maišuose, kuriuose turi būti substrato (kiminai, žemė ar miško paklotė).

Transportuojant iškastus sodmenis reikia stengtis jų nepažeisti mechaniškai, nekratyti, ant šaknų turėtų likti kuo daugiau žemių. Gabenant sodmenis, būtina juos pridengti arba paslėpti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Kaip taisyklingai pasodinti?

Svarbiausia – kokybiškai ir gerai pasodinti sodinuką. Šiek tiek patarimų:

  • būtina neužlenkti ir nedeformuoti šaknų (svarbiausia, jog šaknys nebūtų užlenktos į viršų);
  • sodinti tokiame gylyje, kokiame sodinukas augo prieš tai (nepasodinti per giliai);
  • užpylus žemių, gerai jas apspausti kojomis, kad neliktų oro tarpų (sodinukas turėtų stovėti tiesiai).

Kaip patikrinti, ar gerai pasodinote? Tai labai paprasta: paimkite už viršūninio ūglio ir kilstelėkite lengvai į viršų, jei sodinukas neišsirauna, vadinasi, darbas atliktas tinkamai.

Naudinga vaizdo informacija

Miškininko užrašai: kirtavietės paruošimas ir miškasodis

Miškininko užrašai: jaunuolynų ugdymas