Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Miško savininkų nuotoliniai mokymai: miško ugdomieji kirtimai

LŽŪKT informacija
2017-11-05

Lietuvos sąlygomis per visą miško auginimo laikotarpį užauga vidutiniškai 600–700 m3 /ha stiebų medienos. Iki brandos amžiaus medyne dažniausiai sukaupiama pusė (40–70 proc.) visos išaugintos medienos. Kita pusė gali būti sunaudota tarpiniais kirtimais arba sunykti, savaime besiretinant medynui. Ugdymo kirtimai – viena iš miško ūkio priemonių vertingiems, produktyviems ir atspariems medynams užauginti. Kaip ir kada vykdyti ugdomuosius kirtimus sužinojo nuotolinių mokymų dalyviai, kurie klausėsi antrosios Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos lektoriaus Evaldo Survilos paskaitos.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

„Ugdymo kirtimų pradžia priklauso nuo medyno rūšinės sudėties ir rūšių tarpusavio santykių, esamo tankumo, miško tipo bei ūkinių tikslų. Kultūrinės kilmės, mišriuose, didelio pradinio tankumo, augančiuose derlingose augavietėse medynuose ugdymo kirtimai pradedami anksčiau negu grynuose, mažesnio tankumo ir augančiuose nederlingose augavietėse“, – sako lektorius. Mokymų dalyviai buvo supažindinti su pagrindinių ir tarpinių kirtimų schema, ugdymo kirtimų tikslais, medynų ugdymo kirtimų rūšimis, aptarta ugdymo kirtimų pradžia bei laikas, savaiminis medynų retėjimas, besimokantieji supažindinti, kaip vykdyti ugdomuosius kirtimus grynuose bei mišriuose pušies jaunuolynuose, kaip ugdyti mišrius medynus, prisiminti svarbiausi ugdytinų medynų požymiai, bioįvairovės apsauga ugdant medynus ir kt.

„Įvairiomis ūkinėmis priemonėmis bandant keisti natūralią procesų eigą, gamta stengiasi sugrįžti į įprastinę būseną, todėl reikėtų ne priešintis natūraliai procesų eigai, o ją pažįstant, pakreipti sau pageidaujama linkme, veikti kartu ir su mažiausiomis pastangomis gauti siekiamą rezultatą“, – teigė Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos lektorius Evaldas Survila.

Mokymų „Miško ugdomieji kirtimai“ medžiagą galite peržiūrėti čia.

Mokymų „Miško ugdomieji kirtimai“ vaizdo informaciją galite pasižiūrėti čia.

Laukiame kiekvieno iš Jūsų kituose mokymuose

Gruodžio 8 d. 14 val. vyks nuotoliniai mokymai „Leidimai kirsti mišką ir jų išdavimo tvarka“. Mokymų sąrašą rasite užsiregistravę interneto svetainėje www.ikmis.lt. Daugiau informacijos tel.: (8 347) 44 041, 8 642 11 894,[email protected]

Įvykę mokymai

Pirmieji nuotoliniai mokymai – „Pagrindiniai miško kirtimai“ – vyko rugsėjo 29 dieną. Iš anksto užsiregistravę dalyviai mokymų metu sužinojo apie miško kirtimų klasifikavimą, susipažino su pagrindinėmis miško kirtimų sąvokomis, kirtimo amžiaus apribojimais pagal miškų grupes. Kiekvienas pagrindinių miško kirtimų atvejis buvo detaliai išnagrinėtas, pateiktas jo aprašymas, kada galima jį vykdyti ir kaip jis taikomas.

Web-teksto

Kiekvienas kirtimo būdas taikomas atsižvelgiant į tam tikrus aspektus, tokius kaip miško funkcinė paskirtis, medyno tipas, savininko tikslas ar taikomi apribojimai. Buvo kalbėta apie kirtimo amžius atskiroms medžių rūšims, skirtingose miškų grupėse ir jų apribojimus. Aptarti plynųjų kirtimų taikymo apribojimai, biržių kryptys ir pločiai, šliejimo laikas.

Seminare buvo pateiktos skaidrės ir vaizdinė informacija. Dalyviai ne tik galėjo skaityti jiems rodomą medžiagą, bet ir klausytis bei matyti Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytoją Evaldą Survilą. Seminaro pabaigoje kiekvienas dalyvis galėjo užduoti klausimus dėstytojui, padiskutuoti.

Šis seminaras buvo ypač naudingas miško savininkams, turintiems jau brandos amžių pasiekusį mišką, mat jie sužinojo, kokią pagrindinių kirtimų rūšį jie gali taikyti savo miškuose.

Mokymų „Pagrindiniai miško kirtimai“ medžiagą galite peržiūrėti čia.

Mokymų „Pagrindiniai miško kirtimai“ vaizdo informaciją galite pasižiūrėti čia.

Apie projektą

Atsižvelgdama į tai, kad šiandien miško savininkams reikia nemažai žinoti apie miškininkystę, jos teisinį reglamentavimą ir praktines aktualijas, kad jie galėtų tinkamai vykdyti miško ūkio darbus, pasinaudoti Europos Sąjungos parama, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija antrus metus iš eilės inicijuoja nemokamą projektą „Miško savininkų internetiniai nuotoliniai mokymai / seminarai“. Tai puiki galimybė neišvykus iš namų gauti atsakymus į rūpimus miškininkystės klausimus iš šios srities profesionalų.

Pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais mokymuose dalyvavo per 200 miško savininkų. Tikimasi, kad miško savininkai ir vėl bus aktyvūs mokymų dalyviai – planuojama 10 paskaitų aktualiausiomis temomis, kurias turi žinoti kiekvienas, turintis miško.

Mokymai vyksta kartą per mėnesį, viešai paskelbtu laiku. Dalyvių registracija į atitinkamus mokymus skelbiama prieš 14 kalendorinių dienų, o stabdoma likus 3 val. iki mokymų pradžios.

Atkreipiame dėmesį, kad nuotoliniai mokymai vykdomi tik tuo atveju, kai dalyvauti juose iš anksto užsiregistruoja ne mažiau kaip 20 dalyvių. Neužsiregistravus minimaliam dalyvių skaičiui, mokymai nevykdomi apie tai informuojant užsiregistravusius dalyvius.

Vienų mokymų bendra trukmė – 1,5 val. Iš kurių lektoriaus dėstomoji dalis (pranešimas ar prezentacija) užtruks 45 min., likęs laikas skiriamas atsakymams į dalyvių pateiktus klausimus, susijusius su mokymų tema.

Dalyvis, norėdamas dalyvauti nuotoliniuose mokymuose, turi turėti kompiuterį su tvarkinga garso ir vaizdo įranga ir interneto ryšiu ar kitą mobilų įrenginį su šiomis specifikacijomis.

Mokymus vykdo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba kartu su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija.