Birželio 15 d., šeštadienis | 24

Miško savininkai apie atkurtus miško plotus gali pranešti naudodamiesi „NMA agro“ programėle

2023-07-12

Aplinkos apsaugos departamento Miško kontrolės departamentui bendradarbiaujant su Nacionaline mokėjimo agentūra miško savininkai jau gali pranešti apie atkurtus miško plotus per „NMA agro“ programėlę. Taip pat programėlėje galima teikti informaciją apie pastebėtus pažeidimus, susijusius su miško priežiūra.

„NMA agro“ programėlę nemokamai galima atsisiųsti iš „Google Play“ „Android“ įrenginiams ir iš „App Store“ – „iOS“ įrenginiams.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Teikiant informaciją per mobiliąją programėlę reikia pateikti nuotraukas iš skirtingų lauko vietų, kuriose turi aiškiai matytis pasodinti želdiniai arba tikslinių medžių rūšių savaiminukai ir bendras atkurtos kirtavietės vaizdas.

Taip pat programėlėje galima pranešti apie pastebėtus miško pažeidimus, pvz., apie: neteisėtai kertamą mišką, neatkurtą mišką, pažeistus kenkėjų miško plotus, neteisėtas statybas miško žemėje, sunaikintą miško paklotę ar kitus lankymosi miške pažeidimus.

Primename, kad vadovaujantis Miškų įstatymu, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai privalo laiku ir tinkamai atkurti iškirstą mišką bei savo lėšomis saugoti ir prižiūrėti želdinius ir žėlinius.

Miškas atkuriamas ir įveisiamas jį želdinant arba jam želiant, laikantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimų.

„Svarbu tai, kad miško savininkams užsiregistravus programėlėje ir užpildžius visą reikiamą informaciją apie miško priežiūrą, rizikos vertinimas bus atliekamas nuotoliniu būdu – aplinkosaugininkai gautus duomenis tikrins pasitelkę programėlę“, – sako Aplinkos apsaugos departamento Miškų kontrolės departamento patarėja Mažena Osinska.

Aplinkosaugininkai atkreipia dėmesį į svarbią taisyklę miško savininkams – kirtavietėse ir želdintinose miško aikštėse miškas turi būti atkurtas ne vėliau kaip per trejus metus po jų atsiradimo.

„Jei mišką asmenys kirto 2020 m., atkurti tą plotą reikia per tris metus t. y. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Pasitikrinti informaciją dėl miško atkūrimo laikotarpio pabaigos galite Valstybinės miškų tarnybos „M-GIS“ sistemoje“, – pažymi M. Osinska.

Aplinkos apsaugos departamento informacija