Birželio 15 d., šeštadienis | 24

Miškas ar biodegalai?

2024-01-22

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Poreikis mažinti CO2 išmetimus transporte dar niekada nebuvo toks reikalingas. Deja, įvairios taršios pramonės nuolat bando pasiūlyti netvarius sprendimus kaip biodegalai, kurie skaičiuojant žemės naudojimą ir žemės naudojimo keitimą išmeta gerokai daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų nei sutaupo, kaip rodo kompetentingų institucijų skaičiavimai (čia), rašoma portale circulareconomy.lt.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Remiantis 2022 metų duomenimis (čia), Lietuvoje kelių transporte buvo sunaudoti tokie kiekiai biodegalų (perkskaičiuoti kaip bioetanolis iš kviečių-čia ir biodyzelinas iš rapsų-čia):

  • 30500 tonų bioetanolio (38 607 595 litrai ir 814 350 000 MJ)
  • 111100 tonų biodyzelino (1 26 250 000 litrai ir 4 121 810 000 MJ)

Realybėje, tokie biodegalų kiekiai prisidėjo prie didesnių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo. O kiek jie „sutaupė“ ant popieriaus? Remiantis klaidingomis Aplinkos ministerijos lentelėmis (čia). Paprastumo dėlei, bus laikoma, kad visas panaudotas bioetanolis yra iš kviečių (sutaupo 47,2 g CO2ekv/MJ), o biodyzelinas iš rapsų (sutaupo 49,3 g CO2ekv/MJ). Tuomet gaunama, kad sutaupyta:

  • Bioetanolis 47,2 g CO2ekv/MJ x 814 350 000 MJ = 38 437 tonos CO2ekv
  • Biodyzelinas 49,3 g CO2ekv/MJ x 4 121 810 000 MJ = 203 205 tonos CO2ekv

Iš viso: 241 642 tonos CO2ekv

Kiek miškų ploto reikėtų sugerti tokį kiekį CO2?

Remiantis pastarųjų 5 metų Lietuvos ataskaitomis JT (čia), vienas hektaras miškai vidutiniškai absorbuoja 3,24 tonos CO2:

Gaunasi, kad 241 562 tonos CO2 gali absorbuoti apie 74 581 ha miškų! Mažiau nei 3,5 % dabar ariamų žemės ūkio plotų!

Palyginimui atitinkamam kiekiui bioetanolio ir biodyzelinui reikia (iš skaičiavimų čia – laikant, kad visas bioetanolis iš grūdų, o biodyzelinas iš rapsų):

  • 38 607 595 litrai / 2000 litrai/ha = 19 304 ha
  • 1 26 250 000 litrai / 1570 litrai/ha = 80 414 ha

Iš viso: 99 718 ha

Vartotojams toks biodegalų naudojimas pabrangina degalus maždaug 10 ct/litrui ir bendrai per metus kainuoja apie 250 mln. Eur (čia).

Kiek kainuoja viena tona sutaupyto CO2? Apie 1000 EUR/CO2!

Mokant kiekvienam NAUJO miško hektaro savininkui po 1000 EUR už hektarą per metus, papildomai būtų galima dar paskirstyti daugiau nei 150 mln. elektrifikacijai – ir sutaupoma gerokai daugiau CO2.

VšĮ „Žiedinė ekonomika” informacija