Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Meilės miškui iniciatyvos: nuo ES paramos iki žaliuojančio naujo miško

Lankomės Kazimiero Jakučio miško valdoje, esančioje Ignalinos r. Pasinaudojęs parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį„Miško veisimas“, Kazimieras apsodino 1,65 ha: pasodinta daugiau kaip 5000 medelių. Žaliuoja beržiukai, pušys ir juodalksniai.

Prie šio jauno miško įkūrimo prisidėjo LŽŪKT Miškininkystės paslaugų biuro komanda, kuri paruošė „Miško želdinimo ir žėlimo projektą“, padėjo užpildyti ir pateikti paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai.

Kazimieras Jakutis – didelis gamtos mylėtojas ir puoselėtojas, kartu ir verslininkas – UAB „Lonas“ įkūrėjas. Tad nenuostabu, kad ir įmonės veikloje pastebimos meilės miškui iniciatyvos. Praėjusiais metais „Lonas“ už kiekvieną nupirktą lovą pasodino po medelį. Ir štai – jau žaliuoja naujas miškas.

Reportaže LŽŪKT Miškininkystės biuro vadovė Vita Ivaškevičienė ir miško savininkas Kazimieras Jakutis diskutuoja apie naujo miško įveisimo technologijas, pretendavimo į ES paramą miškams galimybes bei iššūkius, meilę miškui bei netradicines iniciatyvas visuomenės gerovei.

LŽŪKT Miškininkystės paslaugų biuro vadovė Vita Ivaškevičienė, Rinkodaros skyriaus vadovė Erika Mankutė, oper. Egidijus Vilkevičius

© www.lzukt.lt; www.agrokademija.lt, 2024 m. liepa