Birželio 25 d., antradienis | 24

Leidimai kirsti mišką, išduoti iki 2023-12-06, nenaikinami

2024-01-25

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2023 m. gruodžio 6 d. priėmus nutartį dėl poveikio aplinkai vertinimo privalomumo planuojant ūkinę veiklą „Natura 2000“ teritorijose ir joms artimoje aplinkoje, Valstybinė miškų tarnyba kreipėsi į teismą, prašydama išaiškinti, ar turėtų būti naikinami iki šio nutarimo išduoti leidimai kirsti mišką šiose teritorijose.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Teismas tarnybos prašymą paliko nenagrinėtu ir papildomo išaiškinimo nepateikė. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad pagal daugelį iki 2023 m. gruodžio 6 dienos išduotų leidimų ūkinė veikla jau gali būti įvykdyta, stabdyti, atšaukti ar kitaip naikinti iki 2023 m. gruodžio 6 d. išduotų leidimų Valstybinė miškų tarnyba teisinio pagrindo neturi.

Anksčiau Valstybinė miškų tarnyba buvo informavusi, kad leidimai miškui kirsti, išduoti iki 2023 m. gruodžio 6 dienos, nebus naikinami kol laukiama teismo išaiškinimo.

Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad šis sprendimas apima tik leidimus miškui kirsti „Natura 2000“ teritorijose ir joms artimoje aplinkoje.

Tarnyba pakartotinai visiems miško savininkams primena, kad pagal esamą įstatyminį reguliavimą (Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktą), prieš pradedant vykdyti ūkinę veiklą „Natura 2000“ teritorijoje ar jai artimoje aplinkoje, privaloma gauti išvadą iš atitinkamų saugomų teritorijų̨ institucijų, kad nebus reikšmingo poveikio aplinkai vykdant ūkinę veiklą.

Valstybinės miškų tarnybos informacija