Birželio 10 d., šeštadienis | 23

Kiek miesto žmogui svarbus miškas?

2022-11-17

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Šiandien Lietuvoje apie 10 procentų teritorijos užima sparčiai besiplečiantis miestietiškas, urbanizuotas kraštovaizdis. Dažnai urbanizuotos teritorijos plečiamos mažinant aplinkines žaliąsias erdves. Kur esame ir kur link einame?

Sutarčių pasirašymas 2023. Straipsnių vidus

Valstybinė miškų tarnyba kartu su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija surengė nuotolinį seminarą „Miesto miškų tvarkymas ir priežiūra“. Jo vedėjas, asociacijos „Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė“ direktorius Steponas Deveikis pristatė teisės aktus, kurių pagrindu tvarkomi miestų miškai, taip pat realius gerosios bei ne itin geros praktikos pavyzdžius.

Seminaro įrašą prašome žiūrėti čia.

Pagal Valstybinės miškų tarnybos informaciją, agroakademija.lt nuotraukos