Birželio 25 d., antradienis | 24

Apie anglies kaupimą miškuose ir žemės ūkyje – specialistų įžvalgos (video)

2023-10-30

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Valstybinė miškų tarnyba (VMT) praeitą savaitę organizavo seminarą „Dekarbonizacijos priemonės žemės naudojimo ir miškininkystės sektoriuje bei jų efekto vertinimas“, kurio metu VMT, mokslo bei privataus verslo specialistai dalijosi įžvalgomis apie anglies kaupimą Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje bei valstybių galimybes įvykdyti savo įsipareigojimus.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pranešimus skaitė VMT vyriausiasis specialistas Marius Balčius ir UAB ART21 atstovas Kęstutis Skridaila. Marius Balčius supažindino su Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (angl. LULUCF) sektoriumi, pristatė nacionalinę žemės naudojimo pokyčių stebėsenos sistemą. Jo pranešimo metu buvo aptarti anglies kaupikliai, kuriuose yra užrakinamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD) – biomasė arba mineraliniai dirvožemiai ir tie, kurie emituoja – nusausinti organiniai dirvožemiai, gaisrai.

Daug dėmesio skirta Europos Sąjungos (ES) LULUCF reglamento įpareigojimams, kuriuos Lietuva turės pasiekti 2021-2025 ir 2026-2030 metų laikotarpiais. Pristatyta mūsų ir kaimyninių šalių situacijų analizė, konstatuota, kad Lietuvai, dėl to, kad ji vykdo miškus tausojančią politiką, tenka vieni didžiausių įsipareigojimų vertinant privalomas absorbcijas šalies ploto vienetui.

Buvo pristatytos ir Nacionalinio energetikos ir klimato srities (NEKS) veiksmų plano priemonės ir jų vertinimo metodikos. Kiekvienoje priemonėje išskirti plotai ir svarbiausi kaupikliai, kurie turės įtakos ŠESD balansui.

Apibendrinus priemonių efektus padaryta išvada, kad 2021–2025 metų tikslai bus pasiekti ir viršyti, o 2026–2030 metų tikslų pasiekimui efektyvių priemonių nepakanka. Diskusijoje pastebėta, kad priemonių efektų paskaičiavimas yra negalutinis – ne tik jų poveikis, bet ir nacionaliniai įsipareigojimai turės būti perskaičiuoti pagal naujausius nacionalinius normatyvus.

Kęstutis Skridaila pristatė LIFE programos projektą GFarm „Žaliasis ūkis“. Projektu siekiama sukurti sertifikuotų anglies kreditų rinką Lietuvoje, kad kiekvienas ūkininkas ar žemės valdytojas, vykdydamas tam tikras veiklas, galėtų gauti papildomas pajamas už anglies dvideginio pašalinimą iš atmosferos. Projektas numato sukurti moksliniais tyrimais paremtą sistemą, kuri leistų nuolat stebėti, patikrinti ir patvirtinti kaupiamus kreditus. Šis projektas dar yra unikalus ir tuo, kad jame, įskaitant Valstybinę miškų tarnybą, dalyvauja 10 nacionalinių organizacijų.

Seminaro vaizdo įrašus kviečiame žiūrėti čia:

Klimato kaitos mažinimas. Apie anglies kaupimą miškuose ir žemės ūkyje

Apie projektą GFarm For Life

Pagal Valstybinės miškų tarnybos informaciją