Birželio 25 d., antradienis | 24

Tirta simbiotikų įtaka pieninių galvijų sveikatingumui ir produktyvumui

Rita Samalionienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Radviliškio r. biuro gyvulininkystės konsultantė
2021-01-25

© LŽŪKT nuotr.

Paskutiniais dešimtmečiais gyvulininkystės ūkiuose antibiotikų buvo suvartota gerokai daugiau negu tų pačių ar analogiškų žmonėms gydyti skirtų preparatų. Beatodairiško antibiotikų vartojimo gyvulių profilaktikai, gydymui bei augimo stimuliavimui pasekmė – ligų sukėlėjų atsparumas antimikrobinėms medžiagoms. Blogiausia tai, jog kai kurių rūšių bakterijos perduoda atsparumą ir kitoms jų kartoms. Žmonių, kurie vartojo ilgai antibiotikų gavusių guvulių produktus su jų likučiais arba rezistentiškų bakterijų padermėmis, gydymas panašiais ar tais pačiais preparatais gali būti neveiksmingas. Be to, vartotojams taip pat susirūpinus dėl produktų saugumo ir ekologiškumo, apribotas antimikrobinių preparatų naudojimas, tad iškilo kita problema – kuo juos pakeisti.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Mokslininkai, bandydami rasti išeitį, sukūrė inovatyvius preparatus – simbiotikus. Kad įsitikintų jų efektyvumu melžiamų karvių ir veršelių sveikatingumui, produktyvumui ir įvertintų technologijos efektyvumą, Konsultavimo tarnybos gyvulininkystės konsultantai ir specialistai 8 skirtingų rajonų gyvulininkystės ūkiuose įrengė parodomuosius bandymus.

Atliekant gamybinius parodomuosius bandymus, norėta žemdirbiams perteikti moksliniais tyrimais paremtas pažangias technologijas, siekiant sumažinti antibiotikų naudojimą ūkiuose, didinti produktyvumą, stiprinti gyvulio imuninę sistemą, užauginti sveikus ir produktyvius palikuonis, mažinti ekonominius nuostolius.

Projekte dalyvavo 24 pienininkyste užsiimantys ūkininkai iš skirtingų Lietuvos rajonų, kurie buvo suburti į 4 atskiras pasidalinimo ūkininkavimo patirtimi grupes.Projekto metu įrengti 8 parodomieji bandymai skirtingose apskrityse: Tauragės, Telšių, Klaipėdos, Šiaulių, Utenos ir Panevėžio.

Racionai papildyti simbiotikais

Veršelių bei melžiamų karvių racionai buvo papildyti simbiotikais. Jų sudėtyje yra vitaminų, betagliukanų ir manamosacharidų, fermentų kitų naudingų elementų, galinčių sąveikauti su gyvulio imunine sistema, daryti įtaką mikrofloros kitimui didžiajame prieskrandyje, maisto medžiagų virškinamumui bei metaboliniams procesams. Simbiotikai (probiotikai kartu su prebiotikais) teigiamai veikia virškinimo ir imunines sistemas, todėl didelę reikšmę turi galvijų sveikatingumui ir produktyvumui. Simbiotikai, patekę į virškinamąjį traktą, naikina patogeninius mikroorganizmus, neutralizuoja ir kompensuoja sutrikusių organų veiklą, stimuliuoja audinių regeneracinius procesus ir imuninę sistemą.

Kiekvienam veršeliui nuo antros gimimo dienos į pieno pakaitalą arba pieną buvo įmaišyta po 5 g simbiotikų. Taip šeriama 60 dienų. Stebėtas veršelių sveikatingumas, apetitas, augimo sparta. Taip pat atlikti biocheminiai kraujo tyrimai ir veršelių svėrimai: bandymo pradžioje ir po šešiasdešimties dienų. Pastebėta, kad simbiotikai turėjo teigiamos įtakos veršelių virškinimo sistemai ir augimui. Ūkininkai pastebėjo, kad pradėję veršeliams duoti simbiotikus, pamatė jų teigiamą poveikį: veršeliai buvo gražesni, plaukas blizgėjo, o kritimų per bandymo įgyvendinimo laikotarpį nebuvo. Veršeliai, gavę simbiotikų, neviduriavo, o jei ir suviduriavo, persirgo lengvesne forma. Geresni ir veršelių priesvoriai.

Rezultatai skirtinguose ūkiuose pateikti 1 pav. Vidutiniškai veršelių priesvoris per parą bandomosiose grupėse padidėjo 4,2 proc., palyginti su kontrolinėmis grupėmis. Veršeliai buvo sveikesni, mažiau pasireiškė virškinamojo trakto sutrikimų.

Web-pav1 1 pav. Vidutiniai veršelių priesvoriai per parą

Bandymai buvo vykdomi ir su karvėmis. Bandomosios grupės karvėms papildomai per parą duota po 15-20 g simbiotikų (nuo 14 dienos po veršiavimosi iki 104 dienos). Kartą per mėnesį pagal nustatytą grafiką atliktas kontrolinis karvių melžimas. Jo metu buvo nustatomas karvių produktyvumas, pieno riebalų, baltymų, laktozės, šlapalo ir somatinių ląstelių kiekiai. Bandymo pradžioje ir pabaigoje imtas kraujas bei atlikti virškinamumo tyrimai. Kiekviename ūkyje pasiekti skirtingi rezultatai, nes simbiotikų veikimo efektyvumas priklauso nuo naudojamų mikroorganizmų rūšies, jų prisitaikymo žarnyne, gyvulių laikymo ir šėrimo sąlygų.

Karvių produktyvumą ir pieno kokybinius rodiklius (riebumą, baltymingumą ir kt.) lemia daug veiksnių, iš kurių šėrimas geros kokybės pašarais ir subalansuotais racionais yra vienas svarbiausių. Maisto medžiagų poreikį melžiamoms karvėms lemia įmitimas, produktyvumas ir kt. rodikliai.

Bandymo laikotarpiu pieno mėginiai buvo imami vieną kartą per mėnesį, kontrolinių melžimų metu, iš kontrolinės ir bandomosios grupių karvių. Pieno mėginiai buvo tiriami VĮ ,,Pieno tyrimai“. Nustatyti šie kokybiniai rodikliai: pieno riebalai, pieno baltymai, laktozė, šlapalas, somatinių ląstelių kiekis. Karvių produktyvumo duomenys pateikti 2-4 pav.

Web-pav2 2 pav. Pieno primilžių dinamika

3-pav._V

3 pav. Pieno riebalų dinamika

4_V

4 pav. Pieno baltymų dinamika

Tikslai pasiekti

Pagal bandymo rezultatus matome, kad bandomosios grupės karvių produktyvumas 6 ūkiuose buvo didesnis per visą bandymo laikotarpį nei kontrolinės grupės karvių. Melžiamų karvių pieno kiekis (kg) padidėjo nuo 1,6 iki 6,23 proc. (vidutiniškai apie 4 proc.). Pagerėjo ir pieno kokybės rodikliai: pieno riebumas vidutiniškai padidėjo 4,65 proc., pieno baltymai –2,25 proc., somatinių ląstelių skaičius sumažėjo apie 20 proc. Pradėjus naudoti simbiotikus, ūkininkai patyrė mažiau problemų su karvių sėklinimu: karvės greičiau surujojo, sėkmingiau apsivaisino.

Taigi, simbiotikų panaudojimas melžiamoms karvėms ir veršeliams, remiantis moksliniais tyrimais ir LŽŪKT konsultantų bei specialistų atliktais bandymais, pagerino ne tik gyvulių sveikatingumą, pieno kokybę, reprodukcines savybes ir sumažino antibiotikų naudojimą, bet ir sumažino žarnyne fermentacijos metu susidarantį metano (CH4) kiekį, efektyviai mažino nepageidaujamą kvapą fermoje, pagerino mėšlo konsistenciją ir mikroklimatą tvarte. Ūkio produkcijos didinimas ir gerinimas visiems ūkiams prieinamais metodais ir aiškiai matomais teigiamais rezultatais yra pagrindinis veiksnys, reikalingas šios dienos pieno ūkiams.

Išsamesnę informaciją apie projekto rezultatus, geroji ūkininkų patirtis ir mokslininkų bei specialistų rekomendacijos bus pateiktos baigiamojoje konferencijoje. Konkreti konferencijos data bus skelbiama LŽŪKT interneto svetainėse www.lzukt.lt ir portale www.agroakademija.lt.

Agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

Simbiotikai – alternatyva antiobiotikams

Projektas vykdytas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimo ir informavimo veikla“ veiklos sritį ,,Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veikla“. Paramos sutartis Nr. 14PA-KK-18-1-03437-PR001.

Web-trys-logo