Birželio 25 d., antradienis | 24

Tikslinama pievų priežiūros tvarka

LR žemės ūkio ministerija
2021-05-12

Žemės ūkio ministerija, įsiklausiusi į ūkininkų nuomonę, tikslina pievų priežiūros tvarką. Ūkininkai, laikantys atitinkamą skaičių gyvulių, galės smulkinti žolę ir ją tolygiai paskleisti lauke.

Draudimas smulkinti ir tolygiai paskleisti žolę lauke nėra taikomas pareiškėjams, laikantiems 0,3 sąlyginio gyvulio (SG) vienam hektarui ir daugiau žolėdžių ūkinių gyvūnų (galvijų, arklių, avių, ožkų, danielių, dėmėtųjų elnių, tauriųjų elnių, Dovydo elnių, bizonų, stumbrų).

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Taigi, pavyzdžiui, vieną karvę laikantis žmogus, deklaruojantis 3,33 ha pievų ir ganyklų, turi jas bent vieną kartą iki rugpjūčio 1 d. nušienauti. Leidžiama ir smulkinti bei tolygiai paskleisti lauke arba nuganyti, tačiau turi matytis gyvulių buvimo lauke požymiai.

Tokiu atveju ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. deklaruojamuose laukuose yra būtini gyvulių buvimo lauke požymiai – ekskrementų liekanos, išguldyta ir (arba) nuėsta žolė (ar kiti požymiai) arba laukai turi būti nušienauti. Nupjauta žolė šiuose laukuose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius) arba susmulkinta ir tolygiai paskleista.

Ministerija primena, kad tiesioginių išmokų taisyklėse yra numatytos išimtys, kada žolė gali būti smulkinama ir tolygiai paskleidžiama lauke. Tai galima daryti sodų ir uogynų tarpueiliuose, kuriuose deklaruojama pieva, palaukėse, kurios yra deklaruojamos kaip pievos, siekiant ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės atitikties žalinimo išmokai gauti bei plotuose, kuriuose auginami pievų augalai arba azotą kaupiantys augalai sėklai.

Deklaruojama yra maždaug 800 tūkst. ha pievų ir ganyklų, iš jų gyvuliai nėra laikomi apie 70 tūkst. ha.

Įsakymą Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių pakeitimo galite rasti čia.