Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Sumanioji gyvulininkystė – ateities specialybė

Kalbėti apie konkurencingą ir inovatyvią gyvulininkystę, neturint aukštos kvalifikacijos šios srities specialistų, neįmanoma, juk šiuo metu, tai vienas iš dinamiškiausių, sparčiausiai modernizuojamų sektorių. Reaguojant į šalies žemės ūkio politiką ir gyvulininkystės ūkio poreikius, 2014 m. Aleksandro Stulginskio universitete pradėta vykdyti pirmoji tokia šalyje – Sumaniosios gyvulininkystės studijų programa. Vigilijus Jukna, ASU Žemės ūkio ir inžinerijos fakulteto Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos instituto profesorius Anksčiau iš gyvulininkystės sektoriaus buvo gaunama daugiau nei 50 proc. visų pajamų, uždirbamų žemės ūkyje. Dabartinėje žemės ūkio pajamų struktūroje pajamos iš gyvulininkystės sudaro tik apie 40 proc. Tam daug įtakos turėjo vykdoma agrarinė politika, kuri prioritetą teikė augalininkystės sektoriui, nestabilios produkcijos supirkimo kainos, menka kooperacija, aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumas. Vien per 2007–2013 metų laikotarpį augalininkystės sektorius įsisavino du kartus daugiau lėšų negu gyvulininkystės. Atsižvelgdama į susidariusią situaciją LR žemės ūkio ministerija parengė, o LR Vyriausybė patvirtino Nacionalinę 2014–2020 m. gyvulininkystės sektoriaus plėtros programą. Vienas iš programos tikslų – inicijuoti aukštos kvalifikacijos gyvulininkystės specialistų rengimą ir tikslinio finansavimo jų studijoms užtikrinimą. Žemės ūkyje naudojama vis daugiau sumaniųjų technologijų, kurias būtina žinoti ir gebėti valdyti. Taip pat į žemės ūkį investuojamos didelės ES ir nacionalinio biudžeto lėšos. Būtina užtikrinti, kad šios investicijos kurtų didesnę pridėtinę vertę, o tai galima padaryti tik turint specialistus, gebančius pritaikyti ir valdyti naujausias gyvulininkystės technologijas. Šiuolaikinis gyvulininkystės specialistas turi ne tik žinoti gyvulio biologines savybes, šėrimo ir veisimo ypatybes, jis privalo gebėti valdyti sumaniąsias gyvulių laikymo ir šėrimo technologijas, turi turėti inžinerinių, vadybos, finansų valdymo ir rinkodaros žinių.

„Visuomet patiko eiti vienu žingsniu priekyje už kitus, ieškoti naujų kelių ir galimybių, taigi studijuodama šią studijų programą jaučiuosi savo kailyje ir esu užtikrinta dėl šios srities perspektyvų, juk būsime pirmoji išmaniųjų gyvulininkystės specialistų karta. Pirmieji parašysime elektroninius laiškus savo gyvuliukams“, – juokavo Sumaniosios gyvulininkystės pirmo kurso studentė Ingrida Reneckytė.

Oper. V. Juška, red. E. Mankutė

© www.lzukt.lt ir www.agroakademija.lt