Birželio 15 d., šeštadienis | 24

Suklusti turėtų auginantys avis ir ožkas

2023-01-04

© Nuotrauka iš ūkio „Bagota ciba“, Egidijus Vilkevičius, Agroakademija.lt

Veislininkystėje kilmės duomenys yra patys svarbiausi. Jie taip pat gali padėti didinti ūkio produktyvumą. Deja, atlikus duomenų analizę paaiškėjo, kad avių ir ožkų augintojai vis dar nenoriai registruoja kergimus – daugiau nei 90 proc. Lietuvoje atvestų avių ir daugiau nei 93 proc. Lietuvoje atvestų ožkų nenurodyta informacija apie tėvus, teigiama Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) pranešime.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Kergimus registruoti rekomenduojama ne tik dėl to, kad reikia. Veislininkystėje kilmės duomenys yra patys svarbiausi.Turint visą bandos kilmės informaciją, galima išskaičiuoti statistiškai vieno ar kito reproduktoriaus savybes, galima nustatyti, reproduktoriaus įtaką palikuonių gyvybingumui, sveikatingumui ir daugybę kitų ūkio ekonomikai naudingų dalykų.

Sistema pati iš kergimo fakto pagal algoritmus vėliau registruojant atvestu jauniklius priskiria tėvus, o tai reiškia, kad sistemoje bus nurodyta ne tik motina bet ir tėvas.

VMVT atliko VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo Ūkinių gyvūnų registro Gyvulių veislininkystės informacinėje sistemoje registruotų duomenų analizę. Buvo vertinama, kiek Lietuvoje registruotų avių ir ožkų, atvestų 2021–2022 metais, neturi informacijos apie tėvus. Nustatyta, kad daugiau nei 90 proc. Lietuvoje atvestų avių ir daugiau nei 93 proc. Lietuvoje atvestų ožkų nėra nurodyta tėvo informacija.

VMVT primena, kad kergimo įvykį gyvulių laikytojai patys gali tiesiogiai užpildyti prisijungę prie Ūkinių gyvūnų registro. Tai padaryti yra labai paprasta, o pačią registraciją reikia atlikti per 14 darbo dienų nuo reproduktoriaus iškėlimo iš ūkinių gyvūnų bandos, kurioje buvo vykdomas kergimas, dienos, bet ne vėliau nei iki pirmo gauto palikuonio registravimo dienos.

Prisijungimo duomenis kergimams registruoti gyvulių laikytojai gali gauti raštu, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėms pateikę ŽŪIKVC pasirašytą prašymą suteikti prieigą prie Ūkinių gyvūnų registro Kergimo apskaitos modulio.

Jei suklystama įvedant kergimo duomenis į modulį, taisyti klaidas turi teisę tik VMVT. Reproduktoriaus laikytojas VMVT teritoriniam padaliniui pateikia raštu arba el. paštu prašymą dėl klaidų ištaisymo Kergimo apskaitos modulyje, nurodydamas savo vardą ir pavardę bei duomenis, kuriuos prašoma ištaisyti.

Pagal VMVT informaciją