Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Pažangios technologijos pieno ūkiuose: melžimo robotai

Konsultavimo tarnybos gyvulininkystės specialistai ir konsultantai, įgyvendindami projektą „Pažangių technologijų svarba, pritaikymo galimybių ir informacijos sklaida Lietuvos pieno ūkyje“ teminių susitikimų metu lankėsi olandų ūkiuose siekdami susipažinti su naujomis gyvulininkystės technologijomis, įdomiais sprendimais, kuriuos būtų galima pritaikyti Lietuvos pieno ūkiuose. Šiame reportaže pristatoma robotizuota melžimo sistema, kuri ūkyje sėkmingai veikia 4 metus. Ūkininkas laiko 96 melžiamas karves, per laktaciją iš vienos primelžiama 9, 5 tūkst. kg pieno. Melžimo robotas, įrengtas tvarto viduryje, dalija melžiamas karves į 2 grupes – taip ne tik palengvinama jų priežiūra, bet ir karvėms yra arčiau nueiti iki melžimo vietos. Šiame ūkyje karvės melžtis per dieną ateina vidutiniškai 3 kartus.

Oper. Vaidas Čižauskas, red. Ramunė Sutkevičienė

© www.lzukt.lt ir www.agroakademija.lt