Birželio 15 d., šeštadienis | 24

Pažangios technologijos pieno ūkiuose: karvių laikymo sąlygos

Nyderlandai – savo plotu mažesnė Europos Sąjungos valstybė už Lietuvą. Tiesa, gyventojų joje net penkis kartus daugiau nei pas mus. Pieno ūkiai – svarbiausia žemės ūkio šaka, vyraujanti pietinėje dalyje. Šalyje yra apie 20 tūkstančių pieno ūkių, kuriuose laikoma 1,5 milijono karvių, Lietuvoje – maždaug 350 tūkstančių.

Per metus Olandijoje pagaminama daugiau kaip 11 milijonų tonų pieno, o Lietuvoje – dešimt kartų mažiau. Iš vienos karvės per metus primelžiama apie devynias tonas. Lietuvoje, pagal kontroliuojamų karvių duomenis, per šešias. Vidutiniškai olandų ūkiuose laikoma 70–80 melžiamų karvių. Pas mus dauguma ūkių smulkūs, laikomos 1–2 karvės.

Olandijoje viršijama pieno kvota. Iki 2015-ųjų, kada ji bus panaikinta, siekiama mažinti produktyvumą daugiau dėmesio skiriant visavertei ir subalansuotai mitybai, optimalioms higienos sąlygoms ir gyvulių gerovei. Ūkiai kartą per du metus kontroliuojami ūkių inspekcijos. Pasiekta, kad beveik 99 procentai viso Olandijoje gaminamo pieno yra I klasės. Rezultatai įspūdingi, yra iš ko pasimokyti, tad Konsultavimo tarnybos gyvulininkystės specialistai ir konsultantai, įgyvendindami projektą „Pažangių technologijų svarba, pritaikymo galimybių ir informacijos sklaida Lietuvos pieno ūkyje“ teminių susitikimų metu lankėsi olandų ūkiuose siekdami susipažinti su naujomis gyvulininkystės technologijomis, įdomiais sprendimais, kuriuos būtų galima pritaikyti Lietuvos pieno ūkiuose.

Oper. Vaidas Čižauskas, red. Ramunė Sutkevičienė

© www.lzukt.lt ir www.agroakademija.lt