Birželio 15 d., šeštadienis | 24

Patvirtinti 2022 m. susietosios paramos už gyvulius dydžiai

2023-02-01

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt
Nustatyti 2022 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžiai.

Šiais metais mokėtinos susietosios paramos už mėsinius ir pieninius gyvulius išmokos:

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.
  • išmoka už mėsinį galviją – 99,91 Eur už vnt.;
  • išmoka už mėsinę avį – 15,15 Eur už vnt.;
  • išmoka už pieninės veislės bulių – 112,89 Eur už vnt.;
  • išmoka už pieninę ožką – 28,09 Eur už vnt.

Planuojama išmokėti daugiau kaip 16,1 mln. Eur susietąją paramą už 2022 m. laikytus daugiau kaip 161 tūkst. mėsinius galvijus, daugiau kaip 2,4 mln. Eur už beveik 160 tūkst. laikytų mėsinių avių, daugiau kaip 5,3 mln. Eur už daugiau kaip 47,5 tūkst. laikytus pieninių veislių bulius ir beveik 269 tūkst. Eur paramą už laikytas daugiau kaip 9,5 tūkst. pienines ožkas.

Išmokos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas valdos valdytojams bus pradedamos mokėti nuo š. m. kovo 1 d.

NMA informacija