Birželio 10 d., šeštadienis | 23

Nykstančių ES gyvūnų veislėmis rūpinsis naujai įsteigtas referencinis centras

2022-11-17

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Europos Sąjungoje nuo 2023 metų pradeda veikti referencinis centras (EURC), kuris rūpinsis nykstančių veislių ir genetinės įvairovės išsaugojimu. EURC veikla apims penkių rūšių veislinius gyvūnus: galvijus, avis, ožkas, kiaules ir arklius. Pagrindiniai centro tikslai yra palengvinti visoje ES nykstančių veislių veisimą ir stiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

BASF. Havas Media. Straipsnių vidus. RevyTrex

Tikimasi, kad naujasis mokslo centras padės apjungti ir harmonizuoti visų ES valstybių pastangas išsaugoti nykstančių gyvūnų genofondą. EURC taip pat padės operatyviau keistis šalims keistis svarbia informacija apie nykstančias nacionalines veisles.

Lietuvoje šiuo metu saugomų ūkinių gyvūnų nacionalinių genetinių išteklių veislių sąraše yra šios gyvūnų veislės:

* arkliai: žemaitukai, stambieji žemaitukai, Lietuvos sunkieji arkliai ir senojo lietuviško genotipo trakėnai;

* kiaulės: Lietuvos vietinės ir senojo genotipo Lietuvos baltosios kiaulės;

* galvijai: Lietuvos šėmieji, Lietuvos baltnugariai, senojo genotipo Lietuvos žalieji, senojo genotipo Lietuvos juodmargiai galvijai;

* avys: Lietuvos šiurkščiavilnės ir Lietuvos juodgalvės avys;

* Lietuvos vietinės pieninės ožkos (atkuriama);

* vištinės žąsys;

* Lietuvos vietinės bitės (atkuriama);

*lietuvių skalikai.

Vienas pirmųjų naujojo centro darbų bus sukurti aiškius kriterijus, kada veislė gali būti laikome nykstančia bei harmonizuoti teisės aktus. EURC vadovaus trijų partnerių, esančių Nyderlanduose, Prancūzijoje ir Vokietijoje, konsorciumas.

VMVT informacija