Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Ne šaltis pražudo bites

LŽŪKT informacija
2012-01-09

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Bitės gerai žiemoja, kai pačios pasisiūdina korius ir formuoja lizdą pagal savisaugos instinktą. Išimtis – tik vėlyvi spiečiai iš tos pačios šeimos. Kadangi daugiausia bičių šeimų žūsta žiemą, reikia žinoti pagrindines to priežastis.

Būtina aprūpinti pakankamu gero maisto kiekiu

Bitėms medus – gyvybė. Bitininkas turi padėti bitėms „sureguliuoti“ avilio mikroklimatą, t. y. sudaryti tokias sąlygas, kad bitės sunaudotų kuo mažiau maisto išskirdamos pakankamą kiekį šilumos energijos ir minimalų kiekį drėgmės.

Anksčiau literatūroje buvo nurodoma, kad sudarę sąlygas senesnėms bitėms darbininkėms cukraus sirupui perdirbti, mes „išlaisvinam“ bičių šeimas nuo bičių darbininkių, kurios dėl amžiaus jau nebegali sulaukti pavasario ir auginti perų.

Viena iš pagrindinių sąlygų siekiant didelio bičių šeimų produktyvumo – gausios bičių duonelės atsargos. Augindamos perus, bičių šeimos pagamina daug motininio pienelio. Ilgiau trūkstant baltyminio maisto perams maitinti, išsirita nevisavertės bitės. Turėdamos daugiau bičių duonelės, jos geriau žiemoja.

Mūsų šalyje gerai žiemoja Ukrainos ir Karpatų veislių bitės. Jos nebijo šalčių ir gali išgyventi net atšiauriausiomis žiemomis.

Viena iš gero bičių žiemojimo sąlygų – tinkamos sąlygos aviliuose

Kartais bitininkai palieka žiemai 12 rėmelių su bitėmis. Rugsėjo viduryje bitės palieka kraštinius rėmelius ir glaudžiau susispiečia lizdo viduryje, apie šilumos centrą. Jį bitės sudaro toje vietoje, kurioje yra nors ir nedidelis plotelis perų. Jei bitininkai paskutinį kartą peržiūrėdami ir formuodami lizdus žiemai išima korius su perais, nes juose dažniausiai būna daug erkių, bitės šilumos centrą suformuoja naujoje vietoje, kuris ne visada užtikrina gerą žiemojimą.

Literatūroje nurodoma, kad žiemojančios bitės sveria 2,5 kilogramo. Jei vasarą tiek sveriančios bitės užima 10 rėmelių, tai žiemą – 8 standartinius rėmelius. Taigi trečdalio rėmelio (150 mm) prie užpakalinės avilio sienelės šilumos žiemojančios bičių šeimos nekontroliuoja. Šaltas oras, patekęs per avilio laką, apsupa bičių kamuolį iš visų pusių. Kadangi bičių kamuolys neužpildo viso lizdo, šaltas oras patenka į avilio dalį, kurios neužima žiemojančios bitės, ir atšaldo lizdo dalis su maisto atsargomis, esančiomis apie žiemojantį bičių kamuolį ir virš jo. Dėl to prarandama daug šilumos iš žiemojančio kamuolio viršutinio sluoksnio.

Bitės, norėdamos kompensuoti prarastą šilumos kiekį, suvartoja daugiau maisto ir išskiria daugiau drėgmės. Sunaudojus 1 kg maisto, išsiskiria 0,8 l vandens. Taigi avilyje padidėja drėgmės. Kad aviliuose nebūtų drėgmės pertekliaus, bitininkai padidina avilių ventiliaciją – palieka atidarytas apatines ir viršutines avilių lakas, išveda vamzdelius nuo bičių lizdo, palieka tarpelius lubelėse ar prie diafragmų, arba naudoja kitus avilių ventiliacijos būdus. Padidinus ventiliaciją, apie žiemojančių bičių kamuolį dar daugiau atšaldomas lizdas. Dėl šios priežasties daug žiemojančių bičių šeimų žūsta arba labai nusilpsta.

Kad bitės sėkmingai peržiemotų, reikia, jog sąlygos lizde būtų kuo artimesnės natūralioms, t. y. kaip drevėse žiemojančių bičių. Vėlai rudenį reikia išimti bičių neaptūptus korius, kurie tik atšaldo žiemojančių bičių lizdą. Žiemojančių bičių kamuolys turėtų būti vertikalios elipsės formos.