Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Mėsinės galvijininkystės ateitis – kokybiška mėsa (II)

Tai jau antrasis vaizdo reportažas, skirtas apžvelgti heterozės efekto naudą mėsinėje galvijininkystėje. Patirtimi dalijasi Andrius Turskis, UAB Dotnuvos eksperimentinio ūkio direktorius, Darius Dzekčiorius, LMGAGA direktorius, ir Vilma Živatkauskienė, ūkininkė, LŽŪKT gyvulininkystės specialistė.

Oper. Vaidas Juška, red. Ramunė Sutkevičienė

© www.lzukt.lt ir www.agroakademija.lt