Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Konferencijos kulminacija – Specializuoto gyvulininkystės mokymų centro atidarymas

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos mokymų centre „Agroakademija“ atidarytas Specializuotas gyvulininkystės mokymo centras ir vyko konferencija, kurioje kalbėta apie inovacijų diegimą pieno ūkiuose pasinaudojant ES finansine parama. Sveikindamas konferencijos dalyvius, LŽŪKT direktorius dr. E. Makelis akcentavo, kad šiuo metu vis aktualesnis tampa inovatyvių technologijų taikymo ūkiuose klausimas. Ieškant pačių efektyviausių sprendimų, labai svarbus mokslininkų, žemės ūkio konsultantų ir ūkininkų bendradarbiavimas siekiant inovatyvaus ir ekonomiškai pagrįsto žemės ūkio verslo sėkmės. Apie ekonominės ūkio veiklos analizės, pagamintos produkcijos savikainos skaičiavimo svarbą ir inovatyvius sprendimus, būtinus priimti ateities pieno ūkiuose, kalbėjo ir Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas J. Talmantas, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidiumo narys žemės ūkio bendrovės „Ginkūnai“ vadovas A. Grubliauskas. Konferencijoje pranešimus skaitė LR ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės skyriaus vedėja L. Tepelienė, Išmokų už plotus skyriaus vyr. specialistas A. Karbauskas, ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė prof. dr. A. Miceikienė, LŽŪKT skyrių specialistai V. Čepienė, Ž. Kažukalovienė, D. Gurauskienė, V. Gudaitis. Aptartos pieno sektoriaus perspektyvos, analizuoti paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių pakeitimai naujuoju finansiniu laikotarpiu, kalbėta apie gyvulininkystės ūkių galimybes pasinaudoti investicine ES parama ir gyvulininkystės produktų savikainos skaičiavimo svarbą. Vienas iš svarbiausių konferencijoje aptartų klausimų buvo informacinių technologijų panaudojimas efektyviam pienininkystės ūkio valdymui. Pristatyta LŽŪKT specialistų sukurta unikali lietuviška ūkio valdymo programa „e-GEBA“ Gyvulininkystė. Akcentuota inovatyvių diagnostinių tyrimų svarba mažinant pieno savikainą ir gerinant gyvulių sveikatingumą. Naujajame specializuotame Gyvulininkystės mokymo centre konferencijos dalyviams pristatyta įranga, kuria galima nustatyti karvių vaisingumą, ligas, raciono kokybę, pašarus ir kitus rodiklius, turinčius esminės įtakos pieno ūkiuose. Pasak LŽŪKT Gyvulininkystės skyriaus vadovės Daivos Gurauskienės, šiame mokymų centre savo kvalifikaciją tobulins ūkininkai, ūkių darbuotojai, žemės ūkio bendrovių specialistai, konsultantai. Svarbiausias siekis – užtikrinti greitesnį mokslo žinių perdavimą ir grįžtamąjį ryšį tarp mokslo ir praktikos demonstruojant naujausias pieno ūkiuose taikytinas technologijas. Specializuotas Gyvulininkystės mokymo centras įkurtas ir įranga įsigyta LŽŪKT įgyvendinus ES finansuotą projektą.

Oper. V. Juška, red. E. Mankutė

© www.lzukt.lt ir www.agroakademija.lt