Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Kiaulių laikytojams – kompensacijos už priemones, saugančias nuo užkrečiamųjų ligų

LR žemės ūkio ministerija
2022-06-20

© LŽŪKT nuotr.
Kiaulių laikytojams bus mokamos išlaidų kompensacijos už priemones, kurios padeda išvengti užkrečiamųjų ligų. Pareiškėjams bus atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur šių biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidų. Paraiškos kompensacijoms gauti savivaldybėse priimamos nuo birželio 21 d. iki liepos 31 d.

Biologinio saugumo priemonės – tai veterinarinės sanitarijos priemonės, kuriomis užkrečiamosios ligos sukėlėjui užkertamas kelias patekti į gyvūnų laikymo vietą. Pavyzdžiui, tvoros, dezinfekciniai barjerai, priemonės nuo kenkėjų, asmens higienos priemonės ir pnš.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Tinkamos finansuoti yra išlaidos, patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos. Pagalbai de minimis iš viso skirta 300 tūkst. Eur.

Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie sudarė sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovams atlikti ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą, taip pat įsigijo biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių. Pareiškėjai nuo 2021 m. spalio 18 d. iki paraiškos pateikimo 2022 metais dienos laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registre.

Norintys gauti paramą kiaulių laikytojai neturi būti gavę pagalbos pagal šią priemonę 2021 metais, taip pat neteisėtos ES pagalbos. Jei lėšų poreikis pagal pateiktas paraiškas viršys pagalbai skirtas lėšas, kiekvienam pagalbos gavėjui apskaičiuota pagalbos suma bus mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui, tačiau ne daugiau nei 40 proc.

Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjus prašome kreiptis į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir kartu su užpildyta paraiška pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, o juridinių asmenų įgaliotam asmeniui – ir atstovavimo pagrindą pagrindžiantį dokumentą bei biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba patvirtintas jų kopijas.


Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pav.