Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Kaip technologijos ir šių dienų aktualijos keičia požiūrį į mėsinę galvijininkystę?

LŽŪKT žinių klube lankėsi Seimo narys Vigilijus Jukna ir Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos direktorė Vilma Živatkauskienė. Su svečiais kalbėjomės apie mėsinės galvijininkystės situaciją Lietuvoje – ištakas, dabartį ir perspektyvas, esminius žingsnius norint pradėti dirbti ir įsitvirtinti šiame gyvulininkystės sektoriuje.

© www.lzukt.lt, www.agroakademija.lt, 2022 m. spalis