Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Gero bičių žiemojimo sąlygos

LŽŪKT informacija
2013-02-03

Bitės žiemos gerai, jei šeimos bus sveikos ir stiprios, motinėlės jaunos, turės pakankamai kokybiško maisto, erkėtumas – iki 5 proc., vėdinami lizdai, lakos apsaugotos nuo tiesioginių vėjų, ramu. Kad bičių šeimos gerai žiemotų, bitininkas turi laikytis kelių pagrindinių taisyklių.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pirmoji taisyklė

Žiemojančių bičių kamuolys niekada nesusiformuoja ant korių, kuriuose ritasi paskutiniai perai. Taigi bičių žiemojimui koriai turi būti be bičių duonos ir traninių perų akučių centrinėje korių dalyje.

Antroji taisyklė

Šeimoje turi būti jauna sveika bičių motina. Blogai žiemojusias, tų šeimų, kurios viduriavo, daug spietė ar sirgo kitomis ligomis, bičių motinėles būtina pakeisti birželio–rugpjūčio mėnesiais.

Trečioji taisyklė

Žiemoti turėtų eiti jaunos bitės. Bitės darbininkės, kurios augino perus, pavasario nesulaukia. Jaunos bitės, kurios išsirita prieš žiemą, turi gauti pakankamai visaverčio maisto: medaus ir bičių duonos.

Ketvirtoji taisyklė

Bičių žiemojimui skirtas maistas turi būti kokybiškas. Jeigu žiemojimui buvo paliktas medus, suneštas iš kryžmažiedžių augalų (rapsų, svėrių, garstyčių) ar viržių, – toks medus koriuose kristalizuojasi ir bičių maistui netinka. Pavasarį, žydint klevams, korius reikia atakiuoti ir supurkšti šiltu vandeniu, kad bitės galėtų sunaudoti juose esantį medų.

Dar blogiau bitės žiemoja, jei meduje yra lipčiaus. Jei pirmoje žiemos pusėje bitės maitinosi lipčiaus medumi, jos ima stipriai viduriuoti, nusilpsta ir pavasario nesulaukusios žūsta.

Penktoji taisyklė

Gera avilio ventiliacija. Reikia nepamiršti, kad bitės nebijo šalčio, bet nepakenčia drėgmės.

Šeštoji taisyklė

Teisingai suformuotas bičių lizdas. Išsiritus perams, korių akelės lieka neužpiltos maistu, ir jas užima žiemojančių bičių kamuolys. Koriai su medumi lieka kraštuose. Bičių kamuolys juda per iš rudens užimtus rėmelius iš apačios į viršų ir nuo priekinės avilio sienelės užpakalinės link. Gali atsitikti ir taip, kad korių viduryje susiformavęs kamuolys žiemos metu pasiekia rėmelių viršų, tada juda avilio priekinės ar galinės sienelės link. Nors medaus būna korio apačioje ar kitame koryje, bitės miršta badu.

Suformavusios žiemos kamuolį, kuris dažniausiai apvalus, bitės būna prisispaudusios viena prie kitos ir sulindusios į korio akeles. Jeigu koryje pasitaiko traninių akelių, kamuolys būna purus. Jei korio akelėse yra bičių duonos, kamuolys būna skylėtas. Tokiame kamuolyje bitėms sunkiau palaikyti reikiamą temperatūrą, todėl sunaudojama daugiau maisto. Vasario viduryje į atlaisvintas korio akeles bičių motina deda kiaušinėlius, tuomet bičių kamuolys padidėja.

Avilio sienų storis, jei tik per jas nepučia vėjas, didelės reikšmės bičių žiemojimui neturi.

Septintoji taisyklė

Žiemojančias bites turėtų gaubti ramybė. Jeigu bitėms trūksta maisto, galima joms ant lizdo padėti korį su medumi, pagaminti ,,kandi“ tešlą ar uždėti susikristalizavusio medaus. Kol bitės neapsiskraidė, joms jokiu būdu neduodame sirupo.