Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Cukrinių runkelių griežinių silosavimas ir jų šėrimas galvijams

LŽŪKT informacija
2015-11-15

Gyvūnai gali būti šeriami šviežiais, silosuotais ir džiovintais cukrinių runkelių griežiniais. Juos noriai ėda galvijai. Griežinių ląsteliena (apie 200 g/kg SM), dėl mažo lignino ir didelio pektino kiekio lengvai virškinama, didina pieno riebumą. Viename kilograme presuotų griežinių sausųjų medžiagų yra 90–110 g žaliųjų baltymų ir 11–12 MJ apykaitos energijos.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Švieži cukrinių runkelių griežiniai dėl didelio vandens kiekio išsilaiko tik keletą dienų. Siekiant pailginti naudojimo laiką, jie silosuojami tranšėjose, kaupuose, specialiuose polietileno žarnose, rulonuose.

Prieš išspaudų silosavimą reikia laikytis bendrų reikalavimų. Griežiniai kuo skubiau turi būti nuvežti iki silosavimo vietos, kad neatauštų, vengti tarpinio sandėliavimo. Kraunant į saugyklas, stengtis neužteršti žemėmis, gerai suslėgti ir iš karto uždengti plėvele. Tinkamas silosavimas padeda ilgesnį laiką išsaugoti cukrinių runkelių griežinių maisto medžiagas ir kokybę.

Silosavimo būdus galima pasirinkti

Tranšėjos turi būti įrengtos taip, kad dugnas būtų šiek tik aukščiau žemės (15–20 cm). Sienos turėtų būti iš gelžbetonio plokščių. Dugnas ir silosuojamos masės iškrovimo aikštelė – betonuoti. Tranšėjos dugną ir sienas reikia ištiesti plėvele. Tranšėja turi būti užpildoma kiek galima greičiau. Silosuojamus cukrinių runkelių griežinius galima paskleisti mechanizuotai arba rankiniu būdu. Labai svarbu gerai suspausti silosuojamą masę.

Tokiam darbui geriausiai tinka sunkus traktorius. Pripildžius tranšėją, ją reikia uždengti iš karto, kad kuo mažiau į ją patektų oro. Uždengus tranšėją, plėvelė prispaudžiama šiaudais, smėlio maišais ar kt. Silosuojant tranšėjoje, turi būti įrengta talpa išsiskyrusioms sultims surinkti.

Cukrinių runkelių griežinių silosavimas kaupe nereikalauja daug kapitalinių įdėjimų. Kaupui parenkama truputį nuožulnesnė vieta ir sunkus dirvožemis. Jei įmanoma, kaupas kraunamas žolėtoje vietoje. Vieta turi būti išlyginta, nurinkti akmenys. Prie kaupo turi būti patogu privažiuoti transportui.

Kaupui sandarinti geriausiai tinka speciali silosavimui skirta plėvelė. Jos storis turėtų būti 0,15–0,20 mm, plotis – 8–12 m, ilgis – 18–24 metrai. Naudojant 8 m pločio ir 24 m ilgio plėvelę, į kaupą galima sukrauti apie 40 t cukrinių runkelių išspaudų.

Jei naudojamas vienas plėvelės rulonas, pusė neišvynioto rulono paliekama žemesniajame kaupo gale. Silosuojama masė pradedama krauti nuo aukštesnio galo, neužkraunant 0,5–1 m kaupo krašto. Silosuojama masė išskirstoma rankiniu būdu. Kai susikaupia 20–30 cm cukrinių runkelių griežinių sluoksnis, galima pradėti slėgti traktoriumi. Suslėgtos masės kaupo aukštis turėtų būti ne žemesnis kaip 1 metras. Likusi neišvyniota plėvelė užtraukiama ant kaupo. Pradedama dengti nuo žemesnės kaupo pusės ir kraštų. Apatinės plėvelės kraštai užverčiami aukštyn, o viršutinės – nuleidžiami žemyn ir klojami į griovelį, iškastą aplink kaupą. Plėvelė griovelyje užkasama žemėmis arba prislegiama smėlio maišais ar kt. Kaupas turi būti apdengiamas šiaudais, žemėmis ir 15–20 cm storio sluoksniu.

Silosuojant tranšėjose ir kaupuose, svarbus silosuojamos masės aukštis. Jis neturi būti žemesnis negu 1 m ir ne aukštesnis kaip 2 metrai. Jei griežiniai sukraunami į aukštesnius kaupus, dėl ilgalaikio aukštos temperatūros (45–50 oC) poveikio silosuojamoje masėje prasideda terminiai, cheminiai ir mikrobiologiniai pektino skaidymo procesai, kurių pasekoje vyksta cukrinių runkelių griežinių struktūros pokyčiai, t. y. silosuoti griežiniai pagelsta, suminkštėja. Jei pasirenkamas per žemas sluoksnio storis, griežiniai per daug greitai atvėsta. Tokiame silose nesusidaro pakankamai pieno rūgšties, reikalingos optimaliam pH pasiekti. Tada suaktyvėja nepageidautini mikroorganizmai – klostridijos, mielės ir pelėsiai.

Silosuojama masė specialiu agregatu gali būti kemšama į polietileno žarną. Šios technologijos privalumas – pašarų silosavimui nereikalingos specialios talpyklos. Ji tinkama įvairiems pašaro kiekiams ruošti, nors šiuo būdu konservuoto pašaro savikaina didesnė nei anksčiau minėtų.

Galima cukrinių runkelių griežinius silosuoti presuojant rulonuose. Dėl didelės šiuo būdu silosavimo savikainos įsigyjant įrangą, paslaugą galima užsisakyti į ūkį.

Kaip šerti

Cukrinių runkelių griežinių silosu gyvulius galima pradėti šerti nuo silosavimo pradžios praėjus 4–5 savaitėms.

Silosuotus cukrinių runkelių griežinius melžiamoms karvėms geriausiai naudoti sudarant mišrius racionus.

Griežiniai gali sudaryti iki 30 proc. melžiamų karvių raciono, o penimų galvijų – iki 50 proc. davinio sausųjų medžiagų.

Šviežių cukrinių runkelių griežinių melžiamoms karvėms galima duoti iki 40 kg, silosuotų – iki 25 kilogramų.

Džiovinti cukrinių runkelių griežiniai tinka, kai reikia padidinti energijos, bet sumažinti krakmolo kiekį. Jų, t. y. granulių melžiamoms karvėms galima duoti iki 4 kg per parą. Ganiavos pabaigoje karves papildomai šeriant minėtais pašarais, didėja jų produktyvumas ir nenukenčia gyvulių sveikata.

Parengta pagal mokslininkų rekomendacijas ir publikuotus straipsnius.