Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Bitės – „liaudies priešas“?

LR žemės ūkio ministerija
2015-04-28

Artėjant vasarai, ūkininkams vis aktualesniu klausimu tampa tinkamas augalų apsaugos produktų naudojimas. Didžiausi pažeidimai dažniausiai nustatomi intensyvaus augalų žydėjimo metu, kai laukuose dūzgia bitės, o ūkininkai susiruošia purkšti savo laukus.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Žemės ūkio ministerija primena, kad žemės naudotojų ir bičių laikytojų pareigos numatytos – Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse. Jomis siekiama suderinti visų žemės ūkio verslo pusių interesus, kad be purškimo nežlugtų augalininkystė, o kartu galėtų gyvuoti ir bitininkystė.

Minėtosios taisyklės aktualios tiek augalų apsaugos produktų pardavėjams, tiek naudotojams, tiek bitininkams. Siekdami apsaugoti savo bites, bitininkai jų laikymo vietas turi registruoti Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Ūkinių gyvūnų registre. Šiame registre bitininkams reikia prieš 3 kalendorines dienas palikti žymas apie būsimą bičių šeimų perkėlimą ar naujų avilių pastatymą. Savo ruožtu, žemės naudotojas, besirengiantis purkšti žydinčius augalus, prieš 2 kalendorines dienas per nuotolinę Paraiškų priėmimo informacinę sistemą turi nurodyti: planuojamo purškimo datą, vietą, naudojamo augalų apsaugos produkto pavadinimą ir kitus duomenis. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras nedelsdamas (per 2 val.) šią informaciją praneš SMS žinute, el. paštu, tiems bičių savininkams, kurie jas laiko 2,5 km atstumu nuo purškiamo žemės sklypo ar kito ploto ribos. Taip bičių laikytojai gali apsaugoti savo augintines nuo augalų apsaugos produktų poveikio, uždarydami jas aviliuose ar kitais būdais.

Atkreipiamas dėmesys, kad nuo 4 iki 21 val. augalų apsaugos produktais draudžiama purkšti (išskyrus Valstybinės augalininkystės tarnybos nustatytus išimtinius atvejus) dirbamoje žemėje ar kituose plotuose žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai. Tarnyba sudaro ir skelbia savo interneto svetainėje (www.vatzum.lt) sąrašą augalų apsaugos produktų ir žydinčių žemės ūkio augalų, kuriuos leidžiama purkšti nuo 4 iki 21 val. Į jį įtraukti javai, bulvės, varpinės žolės. Šiame sąraše esančius augalus leidžiama purkšti jų žydėjimo metu nuo 4 val. iki 21 val. visais Lietuvoje registruotais insekticidais ir fungicidais.

Šiuo metu rengiamas Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių pakeitimas, kuriuo nustatomos išimtys – į informacinę sistemą nereikės įvesti duomenų apie numatomus sąraše išvardytų žydinčių augalų – javų, bulvių, varpinių žolių purškimus.

Už augalų apsaugos produktų naudojimo pažeidimus ir bitininkų neinformavimą taikomos nuobaudos: už pažeidimus, padarytus pirmą kartą, skiriamos baudos nuo 57 iki 115 Eur, o už pakartotinius pažeidimus – nuo 144 iki 289 eurų.

„Ūkininkų ir bitininkų tarpusavio konfliktuose ne baudos svarbiausia. Pirmiausia reikia, kad abi pusės rastų kompromisą, juk tai abipusė nauda – ūkininkas po bičių apsilankymo pasėliuose gauna geresnį derlių, o bitininkui bitės prineša medaus. Svarbiausia – daugiau dėmesingumo ir susikalbėjimo“, – pabrėžia žemės ūkio viceministras Saulius Cironka.