Birželio 15 d., šeštadienis | 24

Bitės ir kaimynai

LŽŪKT informacija
2011-06-22

Dažnai teiraujamasi, ar yra įstatymų, leidžiančių laikyti bites, kokie atstumai privalo būti nuo avilių iki kaimynų, kelių ganyklų ir kt. Lietuvoje yra priimti reikalavimai bitynams, kuriuose numatytos tvarkos bitynų savininkai turi laikytis.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Bitynas turi būti registruotas ir privalo turėti patvirtintos formos bityno pasą, kurį išduoda apskričių, miestų, rajonų teritorinės VMVT. Gavus pasą, ne vėliau kaip per 30 d., visi bityno aviliai turi būti sunumeruoti, o numeriai pritvirtinti prie lakos.

Be to, bitynas turi būti pažymėtas įspėjamaisiais ženklais. Išvežus bityną ar jo dalį prie medingųjų augalų, taip pat turi būti pakabinta informacinė lentelė apie bityno savininką. Jis privalo garantuoti, kad bitės nekels grėsmės žmonių bei jų laikomų gyvūnų gyvybei, sveikatai ir ramybei.

Reikia atminti, kad prieš bičių avilių priežiūros darbus, medkopį, kai atidaromas avilys ir suerzinamos bitės, būtina įspėti gretimų sklypų savininkus bei kitus asmenis, kurie dėl to gali nukentėti.

Rekomenduojami reikalavimai bitynams

Bitininkai turi laikytis VMVT direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. B1-180 ,,Dėl bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamų ligų kontrolės reikalavimų parvirtinimo“ patvirtintų veterinarinių reikalavimų.

Taigi atstumas nuo bityno iki ežerų, upių ar kitų didelių vandens telkinių visuomeninio naudojimo vietų turi būti ne mažesnis kaip 100 metrų. Avilių lakos turi būti atgręžtos į bičių savininko sklypo vidurį.

Vežiojamuose sodų bendrijose, gyvenamose vietose esančiuose bitynuose galima laikyti ne daugiau kaip 5 bičių šeimas. Atstumas nuo tako, kuriuo vaikščioja žmonės, turi būti ne mažesnis kaip 10 m, nuo vieškelio – ne mažesnis kaip 20 m, o nuo kito žemės savininko – ne mažesnis kaip 5 metrai. Jei šių rekomendacijų nesilaikoma, bitininkas turi turėti visų su bitynu besiribojančių teritorijų kaimynų raštišką sutikimą, leidžiantį toje teritorijoje laikyti bites.

Jei atstumas nuo tako, kuriuo vaikščioja žmonės, mažesnis kaip 10 m, o nuo vieškelio – mažesnis kaip 20 m, bitynas turi būti aptvertas tvora ar apsodintas ne žemesne kaip 2 m aukščio gyvatvore.

Bitininkai, kurie atveža bitynus prie medingųjų augalų, turi žinoti, kad nuo vežiojamo bityno iki kaimyninių pastatų ar gyvulių ganyklų turi būti ne mažiau kaip 20 metrų. Be to, bičių laikytojas leisti statyti avilius arti medingų augalų savininko žemės sklypo turi sutarti raštu.

Šių reikalavimų bitininkai turi laikytis tik aktyvios bičių veiklos metu, žiemą jie netaikomi.

Be šeimininko ir laukinių bičių spiečiaus nuosavybė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.60 straipsnio nuostatomis, o ginčai, susiję su bitininkyste, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, minėtomis taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Šiuos reikalavimus pažeidę bičių savininkai (laikytojai) nukentėjusiems asmenims žalą atlygina savanoriškai arba teisme.