Birželio 15 d., šeštadienis | 24

Birželis – spiečių metas

LŽŪKT informacija
2011-06-02

Dažnai birželio pradžioje būna nemedunešis, trunkantis apie dvi savaites. Šiemet jis prasidėjo kiek anksčiau, jau gegužės pabaigoje. Gegužės viduryje sušilus orams, stiprios bičių šeimos prinešė nemažai nektaro. Dabar išryškėjo visos nevisavertės, silpnos ir nutranėjusios bičių šeimos. Tokiose šeimose, kur yra daug bičių darbininkių, reikėtų pakeisti motinėles.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Spietimo priežastys

Antroje gegužės mėnesio pusėje pasirodė pirmieji pavieniai bičių spiečiai. Sugavus tokį, bites reikia nuerkinti. Šiam darbui dabar itin palankus metas, nes šeimoje nėra perų.

Polinkis spiesti kiekvienai bičių veislei (net ir tai pačiai veislei) pasireiškia nevienodai. Vienas iš pagrindinių faktorių, sukeliančių bičių šeimų spietlumą, –šeimos dauginimosi instinktas. Kuo jis labiau išvystytas, tuo šeima spietlesnė ir sunkiau bitininkui su tuo kovoti.

Šeimos, kurių dauginimosi instinktas mažiau išvystytas, irgi gali turėti palinkį spiesti, ypač kai bitininkai padaro klaidų bičių priežiūros metu. Viena iš labiausiai paplitusių, į spietimą vedančių priežasčių, – pažeidžiamas reikalingas santykis jaunų, nektarą renkančių bičių, su atvirų perų kiekiu. Nedidelis atvirų perų kiekis lemia, kad jaunos bitės maitintojos nevisiškai sunaudoja pagamintą bičių pienelį. Už tai jį puikiai sunaudoja kitos, vyresnės kartos bitės, todėl vyksta fiziologiniai pokyčiai, lemiantys polinkį spiesti. Tad kiekvienoje bičių šeimoje turi būti atvirų perų tiek, kad išskiriamas bičių pienelis būtų sunaudotas.

Kita priežastis – pavasarinis bičių maitinimas. Maitinamos bičių šeimos labai sustiprėja, kai gamtoje nėra medunešio ar jis nutrūko dėl blogų oro sąlygų. Pavėluotai uždėjus meduves, bitės gali pradėti spiesti. Kad išvengtume spietimo, reikia meduvėse ir lizduose įdėti dirbtinų korių, kad bitės turėtų darbo, leisti bitėms auginti traninius perus, nes jie sunaudoja daug motininio pienelio ir sumažina šeimos polinkį spiesti. Kai bitininkas išima medų, o po to būna ilgesnis nemedunešio laikotarpis, bitėms gali trūkti maisto. Tai taip pat skatina bites spiesti.

Ką daryti?

Visos anksčiau išvardintos priežastys turi įtakos, kad motinėlė deda mažiau kiaušinėlių, tuomet sumažėja atvirų perų kiekis. Šeimose būna motininių lopšelių. Motinėlės, išaugusios spiesti besiruošiančiose šeimose, būna fiziologiškai pilnavertės. Tik verta nepamiršti, kad per motinėles genetiškai persiduoda šeimos polinkis spiesti. Jei šeimos tyliuoju būdu keičia motinėles, tokius lopšelius galima atiduoti į kitas šeimas, nes ši savybė irgi genetiškai persiduoda per motinėles. Jei šeimos produktyvios, nespietlios, verta panaudoti motininius lopšelius, kad tokių motinėlių pasidaugintumėte.

Galima sudaryti naujas bičių šeimas. Tam reikia iš anksto turėti bičių motinėlę ar bent jau subrendusių motininių lopšelių. Birželio mėnesį sudaryta bičių šeima, palankią vasarą dar prineša meduvę medaus. Iš stiprių bičių šeimų atėmus dengtus perus, sudaroma nauja bičių šeima su jauna motina ar motininiu lopšeliu.

Ir dar šis tas

Birželį bitės labai gerai siuva korius. Bitininko užduotis – atnaujinti bičių lizdus. Senuose koriuose išsivysto mažesnės bitės, be to, seni koriai tampa ligų platinimo šaltiniu. Birželio pradžioje bitynuose sukamas subrendęs pavasarinis medus.