Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Apie laikomas bites turi pranešti įspėjamieji ženklai

LR žemės ūkio ministerija
2014-08-06

Laikantieji bites gyvenamojoje teritorijoje, turi laikytis nemažai apribojimų, kuriuos reglamentuoja LR žemės ūkio ministerija.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Teisės aktuose numatoma, kad kiekvienas bitynas turi turėti bityno pasą ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo išdavimo, bičių laikytojas turi suženklinti ir sunumeruoti visus bityno avilius, kurie bus laikomi savivaldybės gyvenamojoje teritorijoje.

Vasaros metu, kai bitės itin aktyvios, dažnai žmonės kenčia nuo šių vabzdžių įkandimų. Yra žmonių, kuriems bičių nuodai sukelia alergiją, keliančią pavojų gyvybei, todėl jie turi ypač saugotis. Atkreiptinas dėmesys, kad prie įėjimo į teritoriją, kurioje laikomi aviliai su bičių šeimomis, matomoje vietoje turi būti ne mažesnis kaip 8 cm pločio ar skersmens įspėjamasis ženklas su užrašu, pavyzdžiui, „Atsargiai, bitės!“. Prie šio ženklo turi būti nurodytas ir bityno paso numeris bei kontaktinis telefono numeris.

Bičių laikytojas, turintis bityną savivaldybės gyvenamojoje vietovėje, aktyvios bičių veiklos metu turi užtikrinti, kad nuo jo įrengtų avilių būtų ne mažesnis kaip 100 m atstumas iki rekreacinių teritorijų; ne mažesnis kaip 10 m atstumas iki kelio, pėsčiųjų ar dviračių tako; ne mažesnis kaip 5 m atstumas iki besiribojančios žemės valdos, kurioje yra gyvenamieji namai; ne mažesnis kaip 50 m atstumas iki statinių, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, arba žemės valdų, kuriose ganomi ūkiniai gyvūnai. Minimalių atstumų reikalavimai netaikomi, kai teritorija, kurioje laikomos bičių šeimos, yra aptverta tvora arba apsodinta gyvatvore, ne žemesne kaip 2 m aukščio.

Viename žemės valdos are galima laikyti ne daugiau kaip vieną bičių avilį, išskyrus atvejus, kai bičių laikytojas turi visų besiribojančių žemės valdų savininkų ar naudotojų rašytinius sutikimus, leidžiančius laikyti jų daugiau.