Birželio 15 d., šeštadienis | 24

Aktualūs daugiamečių ganyklų ir pievų atkūrimo tvarkos aprašo pakeitimai

2023-03-15

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos aprašas. Kokie pagrindiniai pakeitimai?

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Tvarkos apraše pakeisti referenciniai metai į 2018 metus (anksčiau buvo 2015 m.), atsižvelgiant į pasikeitusius reglamentų reikalavimus. Nuo šiol daugiamečių ganyklų arba pievų referencinis santykis yra 2018 m. deklaruotų daugiamečių ganyklų ar pievų plotų sumos ir bendro 2018 m. deklaruoto ploto gauti tiesiogines išmokas santykis, su kuriuo lyginamas daugiamečių ganyklų arba pievų einamųjų metų santykis.

Sumažėjus pievų santykiui daugiau nei 5 proc., palyginti su 2018 m. referenciniu santykiu, prievolė atkurti daugiametes pievas atsirastų pareiškėjams, kurie, remiantis trejų ankstesnių metų paraiškų duomenimis, suarė ar kitaip pakeitė daugiametes pievas. Anksčiau prievolė atkurti pievas galiojo pareiškėjams, kurie per ankstesnius dvejus metus pakeitė daugiametės pievos paskirtį į kitą paskirtį.

Atsižvelgiant į tai, kad Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2022/126, kuriame detalizuojamos taisyklės ir reikalavimai, susiję su daugiamečių pievų išlaikymu ir atkūrimu, nuo 2023 m. nebenumatyta išimčių ekologiniams ūkiams, pakeistame apraše nelieka išimties ekologiškai ūkininkaujantiems, todėl jiems suarus daugiametes pievas atsiranda reikalavimas jas atkurti.

Svarbu ir tai, kad, kai reikalavimas išlaikyti daugiametes pievas tapo geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimu ir atsirado reikalavimas atkurti daugiametes pievas, pasikeitė ir sankcijų taikymas jų neatkūrus – sankcijos bus taikomas ne konkrečiai paramos schemai, o visai pareiškėjo paraiškai, t. y. visa pareiškėjo parama bus sumažinta tam tikru procentiniu dydžiu.

Suartų daugiamečių pievų ir nedeklaruotų daugiamečių pievų žemėlapyje nurodomi 2020 ir 2021 metais deklaruoti daugiamečių pievų plotai, kurie pagal 2022 m. deklaravimo duomenis buvo suarti, (raudona spalva) bei nedeklaruotų daugiamečių pievų plotai (geltona spalva). Pasibaigus 2023 m. paraiškų išmokoms uždeklaruotus plotus gauti pateikimo terminui, žemėlapis bus papildytas naujai suartais plotais, identifikuotais vadovaujantis 2023 m. deklaravimo duomenimis – tuomet jame bus pateikiami per paskutinius trejus metus suarti plotai.

NMA informacija