Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Aktualu veislinių gyvūnų laikytojams

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
2021-09-07

Nuo šių metų rugsėjo 4 d. įsigaliojo pakeitimai Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų ir hibridinių veislinių kiaulių kilmės registrų nuostatuose.

Pakeitimai aiškiau reglamentuoja kilmės knygų ir hibridinių kiaulių registrų tvarkymą. Panaikinus veisimo programos patvirtinimą, vadovaujantis ta programa kilmės knygoje įrašyti ūkiniai gyvūnai liks tik istoriniu įrašu, o tokių gyvūnų laikytojai galės rinktis kitas, tuo metu esančias patvirtintas programas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pakeitime numatyta galimybė ūkinių gyvūnų laikytojui / veisėjui prašyti išbraukti ūkinių gyvūnų iš kilmės knygos ar registro pateikus prašymą atitinkamai veisimo organizacijai.

Taip pat nustatytas terminas, per kurį veisimo organizacija privalo patenkinti tokį prašymą, t. y. 5 d. d.

Prašymų kopija turi būti adresuota ir VMVT (el. paštu [email protected]) bei VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC). VMVT, gavusi tokių prašymų kopijas, galės stebėti ir užtikrinti, kad pateiktas prašymas būtų patenkintas laikantis nustatytų terminų.

Visą dokumento tekstą galite rasti čia.