Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Žemės ūkis: pavojų kelia ne tik netvarkinga technika

Valstybinė darbo inspekcija
2019-06-17

© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Nors prieš akis dar didieji derliaus nuėmimo ir sandėliavimo darbai, Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena pagrindinius pavojus, kuriuos reikia įvertinti ir priminti darbuotojams, kaip jų išvengti.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Kur gresia nelaimės?

Darbai žemės ūkio sektoriuje priskiriami didelės rizikos kategorijai. Pavojingiausi – mechanizatorių, gyvulininkystės darbuotojų, sandėliavimo (pakrovimo bei iškrovimo) ir susiję darbai, kurie reikalauja atitinkamos kvalifikacijos, specialių darbų saugos žinių. Darbuotojai nuskęsta grūdų aruoduose, patiria traumų nukritę nuo neaptvertų estakadų, transporto priemonių priekabų. Juos sužaloja veikiantys įrengimai, krentantys sandėliuojami šiaudų ryšuliai.

Mechanizatoriams nelaimės gresia, kai dirbama su netvarkinga technika, savavališkai nuimami apsauginiai įtaisai. Taip pat – kai taisant gedimus įrenginiai neišjungiami, mašina leidžiama naudotis pašaliniams asmenims.

Darbuotojai žemės ūkyje sunkiai ir mirtinai susižaloja nukritę iš aukščio arba į gylį, arba užkritus ant jų įvairiems daiktams. Pavyzdžiui, darbuotojas iškrito iš priekabos joje tvarkydamas cukrinius runkelius; sužalojo sandėlio teritorijoje atitrūkę ir nukritę grūdų tiekimo vamzdžiai.

Darbdaviai privalo įsitikinti, ar darbuotojai moka dirbti saugiai

Visais atvejais grėsmė, kad darbuotojas bus sužalotas ar netgi žus, kyla tuomet, kai jis atlieka darbus, kurių dirbti yra nemokytas; kai nekontroliuojama, ar vykdo būtinus saugaus darbo reikalavimus taip, kad jam neliktų galimybės rizikuoti, jei situacija akivaizdžiai pavojinga. VDI specialistai įspėja, kad skirdamas užduotį įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi įsitikinti, ar darbuotojas žino ir geba atlikti užduotį saugiai, taip pat informuoti jį apie profesinę riziką darbo vietoje.

Darbas su galvijais irgi pavojingas

Žemės ūkyje dirbama ne vien su atitinkama technika. Šiemet trys darbuotojai žemės ūkyje sunkiai susižalojo nukritę iš aukštai arba paslydę. Vienoje iš bendrovių kiaulių fermos mėšlidės siurblinėje, tvarkydamas mėšlo šalinimo įrenginius, pavojingomis medžiagomis ūmiai apsinuodijo darbuotojas, dirbęs pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo kvitus. Netinkamai organizuojant jo gelbėjimą, sunkiai nukentėjo (taip pat ūmų apsinuodijimą patyrė) šios bendrovės statybininkas ir santechnikas. Dar viename ūkyje karvė ragu sužalojo akį pagalbiniam darbininkui, įėjusiam į aptvarą jos pagirdyti. Reikia pastebėti, kad ir nemaža dalis lengvų sužalojimų įvyko melžiant karves, dalijant pašarus. Ne vienerius metus būna atvejų, kai darbuotojus sunkiai ar net mirtinai sužalojo pervaromi ar rišami galvijai.

Žemės ūkio technika: negalima – būtina!

Negalima leisti dirbti su techniškai netvarkingomis žemės ūkio mašinomis; jų techninę būklę reikia nuolat kontroliuoti ir norminių dokumentų nustatyta tvarka organizuoti apžiūras. Būtina įsitikinti, kad darbo priemonė yra tvarkinga: ar įrenginio skriemulių, diržų, dantračių, velenų ir kt. dalių apsaugos ir apsauginiai įtaisai uždėti tinkamai, yra savo vietoje ir veiksmingi. Darbuotojus privalu supažindinti su būtiniausiais gamintojo nustatytais reikalavimais, kaip saugiai naudoti įrenginį.

Negalima leisti valdyti mašinų asmenims, neturintiems profesinių įgūdžių, atitinkamų pažymėjimų (teisių), tinkamai nemokytiems, neinstruktuotiems darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Būtina imtis priemonių, sutrukdant mašina naudotis pašaliniams asmenims.

Negalima nuo įrenginių, mechanizmų ar judančių dalių nuimti apsaugų arba naudoti tokias, kurios neatitinka dabartinių saugos reikalavimų. Būtina vilkėti prigludusius drabužius. Darbuotojas gali būti mirtinai sužalotas, jei dėvimus laisvus drabužius įrenginys įtrauks ar įsuks.

Negalima šalinti gedimų neišjungus mechanizmų, pažeidžiant gamintojo instrukcijose numatytą saugią remonto, sutrikimų šalinimo tvarką. Antraip mechanizmai darbuotojus nelaimės metu tiesiog sumaitoja. Būtina prieš valant, reguliuojant ar jungiant įrenginius arba agregatus išjungti variklį ir kardaninę pavarą. Visus gedimus geriausiai šalinti tam skirtose remonto dirbtuvėse.

Grūdų džiovinimo, sandėliavimo, transportavimo darbai

Grūdų džiovinimo, sandėliavimo, transportavimo darbus reikia organizuoti ir prižiūrėti ypač atidžiai – beveik kiekvienais juos atliekant įvyksta nelaimingų atsitikimų.

Atsargiai– jaunas darbuotojas

Nepatyrusiems darbuotojams neretai pavedama atlikti darbus, kurių dirbti jie nemokyti arba darbai nenumatyti darbo sutartyje, o instruktavimas, kaip saugiai dirbti, yra formalus. Tuo požiūriu jauni žmonės, moksleiviai, dirbantys pas ūkininkus sezoninius darbus, yra labai pažeidžiami. Dėl patirties, įgūdžių, instruktavimo ir mokymo stokos juos sužaloja veikiantys įrengimai, jie nuskęsta grūdų aruoduose ir pan. Daugiausia nelaimingų atsitikimų darbe patiria darbuotojai, dirbantys pirmuosius metus, taigi, juos instruktuoti ir prižiūrėti reikia itin atsakingai.

Neblaivumas darbe

Tikimybė, kad įvyks nelaimė darbe, padidėja keliolika kartų, jei darbuotojas yra neblaivus. Buvo metų, kai net pusė iš žemės ūkyje patyrusiųjų mirtinas traumas buvo neblaivūs. Įmonių, padalinių vadovai privalo neblaivų darbuotoją nušalinti nuo darbo. Prevenciškai veiksminga dirbančiuosius, ypač vairuojančius transporto priemones, tarp jų ir traktorius, kombainus, tikrinti dėl apsvaigimo.

Kreipkitės į specialistus

Dėl darbuotojų instruktavimo ir visais kitais darbo, taip pat ir priešgaisrinės saugos klausimais kviečiame kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Darbų saugos skyrių.

Išsamiau apie nelaimingus atsitikimus darbe žemės ūkyje, jų priežastis – VDI interneto svetainės www.vdi.lt rubrikoje Nelaimingi atsitikimai. Savo žinias, kaip saugiai atlikti žemės ūkio darbus, naudoti techniką, galima pagilinti apsilankius rubrikoje Metodinės rekomendacijos.