Birželio 16 d., sekmadienis | 24

VDI: Pavasario konsultacijos Pasaulinei darbuotojų saugos ir sveikatos dienai paminėti

LŽŪKT informacija
2018-04-23

© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Šiais metais Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena - balandžio 28-oji - pirmą kartą pažymima ir kaip oficiali atmintina Lietuvoje data.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Vis akivaizdžiau suvokiama, kad saugus darbas – neatsiejama visaverčio darbo dalis. Jeigu darbas ir gerai apmokamas, tačiau nesaugus, jo negalima laikyti visaverčiu darbu. Jei žmogus dirba laisvomis sąlygomis, bet rizikuoja sveikata – toks darbas nėra visavertis darbas. Jeigu darbo sutarties sąlygos geros, bet darbas kenkia žmogaus sveikatai ir gerovei, tokio darbo taip pat negalima laikyti visaverčiu.

Deja, jei tai deklaruojama tik teoriškai, tai tuščias rezultatas. iki šiol Lietuvoje kasmet apie 4000 žmonių patiria nelaimingus atsitikimus darbe, iš jų iki 200 – žūsta arba sunkiai susižaloja. Mūsų šalyje 1992–2017 metais darbe žuvo ir sužalota apie 83 tūkst. žmonių.

Žūtys, sunkūs sužalojimai, profesinės ligos reiškia žmogiškąsias netektis ir kančias. Tačiau kartu tai - ekonominis nuostolis tiek valstybei, tiek atskirų įmonių veiklai, didėjančios išlaidos sveikatos priežiūrai.
Nelaimes darbe lemia dar vis dažno darbdavio nesuprasta pareiga pasirūpinti, kad darbo sąlygos būtų saugios ir sveikos. Tačiau lygiai taip svarbu, kad ir darbuotojai suvoktų būtinybę patys saugoti save ir laikytis saugaus darbo reikalavimų.

Todėl visus darbdavius, darbuotojus, profesines sąjungas, darbo tarybas kviečiame sutelkti dėmesį į darbo vietas: abipusiai bendradarbiaujant peržiūrėti, kaip vyksta įmonėje rizikos vertinimas, pašalinti ar sumažinti darbo vietose pavojus, įsitikinti, ar partneriai, darbdavys-darbuotojas, įmonėje randa bendrą kalbą organizuodami saugų darbą.

Minėdama Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną, jau dvyliktus metus Valstybinė darbo inspekcija (VDI) įvairiais renginiais skatina darbuotojus ir darbdavius daugiau dėmesio skirti nelaimių darbe prevencijai, žinių apie saugų darbą sklaidai, visus aktyviau įsitraukti ugdant ir įtvirtinant saugaus darbo kultūrą.

lr šiais metais rengiamos VDI Pavasario konsultacijos, kurių metu inspektoriai vyksta į įvairias vietoves, savivaldybes, seniūnijas, susitinka su įmonių, padalinių vadovais, specialistais, darbuotojais, profesinių sąjungų atstovais, konsultuoja darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės klausimais.

Renginių grafiką rasite čia.

Ketvirtus metus VDI organizuoja nacionalinį e. testą saugaus darbo tema. Testas http://testuojam.lt/ skirtas plačiajai visuomenei, jo klausimai pateikiami populiariai. Balandžio 27 d. nuo 6 val. iki 24 val. šie klausimai bus paskelbti VDI interneto svetainėje.

Siekime drauge, kad dirbdamas žmogus nerizikuotų gyvybe, kad nebūtų pakenkta jo sveikatai, kad jis darbe išsaugotų žmogiškąjį orumą!

VDI informacija