Birželio 16 d., sekmadienis | 24

VDI konsultacijos naujojo Darbo kodekso klausimais: šešta konsultacija

Valstybinė darbo inspekcija
2016-11-14

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) tęsia pradėtą viešųjų konsultacijų dėl naujojo Darbo kodekso nuostatų ciklą ir skelbia šeštą konsultaciją.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Joje toliau aptariami individualieji darbo santykiai. Patikslinta darbo laiko sąvoka, nustatant, kad darbo laikas yra bet koks laikas, kuriuo darbuotojas yra darbdavio žinioje ar atlieka pareigas pagal darbo sutartį. Įtvirtinta nauja darbo laiko normos sąvoka: tai yra laiko trukmė, kurią darbuotojas vidutiniškai per tam tikrą laikotarpį turi dirbti darbdaviui, kad atliktų pareigas pagal darbo sutartį (neskaitant papildomo darbo ir viršvalandžių). Darbo laiko trukmė turi būti nustatyta darbo sutartyje.

Darbuotojo darbo laiko norma išlieka ta pati, t. y. 40 valandų per savaitę (nebent darbo teisės normos darbuotojui nustato sutrumpintą darbo laiko normą arba šalys susitaria dėl ne viso darbo laiko).

Naujai įvedama darbo laiko režimo sąvoka. Darbo laiko režimas – darbo laiko normos paskirstymas per darbo dieną (pamainą), savaitę, mėnesį ar kitą apskaitinį laikotarpį, kuris negali viršyti trijų paeiliui einančių mėnesių.

Apibrėžiami maksimaliojo darbo laiko reikalavimai, suminė darbo laiko apskaita, darbas naktį. Įvedamos naujos aktyviojo ir pasyviojo (darbovietėje ar namuose) budėjimo sąvokos. Apibrėžiamas viršvalandinis darbas, darbo laiko apskaita bei poilsio laikas.

Numatytos šios atostogų rūšys: kasmetinės atostogos, tikslinės atostogos (nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaikui prižiūrėti, mokymosi, kūrybinės, nemokamos, pailgintos, papildomos atostogos. Numatytos papildomos poilsio laiko garantijos. Išlieka garantijos darbuotojams, auginantiems vaikus.

Šeštą konsultaciją rasite čia.