Birželio 16 d., sekmadienis | 24

VDI konsultacijos naujojo Darbo kodekso klausimais: septinta konsultacija

Valstybinė darbo inspekcija
2016-11-21

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) tęsia pradėtą viešųjų konsultacijų dėl naujojo Darbo kodekso nuostatų ciklą ir skelbia septintą konsultaciją. Joje toliau aptariami individualieji darbo santykiai.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Apibrėžiama darbo užmokesčio sąvoka, jo sudedamosios dalys, dydis, minimalusis darbo užmokestis. Naujai reglamentuotas darbuotojų premijavimas, nustatytos darbo normos (nustatyta nauja pareiga darbdaviui įrodyti, kad darbo norma nustatyta pagal profesinę riziką, darbo laiko sąnaudas ir darbo funkcijos atlikimo aplinkybes). Aptariamas mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį bei naktinį darbą, darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka (įtvirtinta nauja nuostata dėl atsiskaitymo termino – bet kuriuo atveju už darbą per kalendorinį mėnesį negali būti atsiskaitoma vėliau negu per 10 darbo dienų nuo jo pabaigos, jeigu darbo teisės normos ar darbo sutartis nenustato kitaip), pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas.

Pateikiama informacija apie darbo užmokestį ir dirbtą darbą – darbdaviui išliko pareiga darbuotojui pateikti informaciją apie darbo užmokestį ir apie dirbto darbo laiko trukmę, taip pat darbuotojo reikalavimu išduoti pažymą apie darbą toje įmonėje.

Naujai reglamentuojama atsiskaitymo tvarka darbdaviui tapus nemokiam, aptariami atvejai, kai gali būti daromos išskaitos.

Aptariamas žalos atlyginimas: darbuotojo atlyginamos turtinės žalos ribos, žalos atlyginimo sąlygos, atlygintinos turtinės žalos dydžio nustatymas, aptariami atvejai, kai darbuotojas privalo atlyginti visą žalą, žalos atlyginimas ir civilinės atsakomybės draudimas, žalos išieškojimo tvarka.

Nuostatos dėl darbuotojų saugos ir sveikatos iš esmės perkeliamos į Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą. Darbo kodeksas reglamentuoja tik bendras nuostatas.

Septintą konsultaciją rasite čia.