Birželio 16 d., sekmadienis | 24

VDI konsultacijos naujojo Darbo kodekso klausimais: pirma ir antra konsultacijos

Valstybinė darbo inspekcija
2016-10-21

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad pradeda viešųjų konsultacijų dėl naujojo Darbo kodekso nuostatų ciklą. Numatyta iš viso parengti dešimt konsultacijų.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pirmoje konsultacijoje aptariami atskirų darbo sutarčių rūšių galiojimo ypatumai; kasmetinių atostogų perskaičiavimo klausimai; procedūrų, pradėtų iki 2017 m. sausio 1 d., užbaigimas (dėl sutarties nutraukimo, darbo drausmės pažeidimų procedūrų, dėl skundų, prašymų nagrinėti individualų darbo ginčą sprendimo). Kolektyvinių santykių skyrelyje supažindinama su nuostata dėl darbo tarybos rinkimo, konsultacijoje taip pat išvardijami netenkantys galios teisės aktai.
Pirmą konsultaciją rasite čia .

Antroje konsultacijoje aptariami individualieji darbo santykiai. Apibrėžiamos darbo sutarties šalys, vidutinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarka, pristatoma numatyta nauja pareiga darbdaviui, darbo santykių principai, įtvirtinta nauja darbo sutarties sąvoka, darbo sutarties turinys.

Darbo sutarties sudarymo skyrelyje aptariami darbo sutarties šalių ikisutartiniai santykiai, darbo sutarties sudarymas ir vykdymas. Aptariamas įtvirtintas darbo sąlygų keitimas ne tik darbdavio, bet ir darbuotojo iniciatyva. Išaiškinama naujai reglamentuojama prastovos skelbimo ir jos apmokėjimo tvarka bei dalinio darbo nustatymo ir jo kompensavimo tvarka. Išsamiau reglamentuojamas
verslo ar jo dalies perdavimas, išdėstoma nuotolinio darbo organizavimo tvarka.

Antrą konsultaciją rasite čia .