Birželio 16 d., sekmadienis | 24

VDI konsultacijos naujojo Darbo kodekso klausimais: devinta konsultacija

Valstybinė darbo inspekcija
2016-12-05

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) tęsia pradėtą viešųjų konsultacijų dėl naujojo Darbo kodekso nuostatų ciklą ir skelbia devintąją konsultaciją. Joje aptariami kolektyviniai santykiai.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Plačiau aptariamos socialinės partnerystės formos: darbo ir socialinių reikalų tarybos, kurios gali būti dvišalės, trišalės, šakos, teritorinės, darbdavio, darbovietės. Išsamiau aptariama Lietuvos Respublikos trišalė taryba, svarstanti klausimus ir teikianti išvadas bei pasiūlymus darbo, socialinės ir ekonominės politikos srityse.

Apibrėžiamas kolektyvinės derybos ir kolektyvinių sutarčių sudarymas, darbuotojų informavimas ir konsultavimas.

Darbuotojų atstovai DK ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę skirti savo narius juridinio asmens kolegialaus valdymo ar priežiūros organe, tad trumpai pristatomas juridinio asmens dalyvavimas įmonės, įstaigos ar organizacijos valdyme.

Devintą konsultaciją rasite čia.